Hur kan jag bryta mitt anställningsavtal?

FRÅGA
Hej. Det är såhär att jag trivs inte alls på mitt jobb och jag vill bryta mitt anställningsavtal då jag fått ett nytt jobb. men min chef började då prata om skadeståndsskyldig. har han rätt att göra så?om jag mår psykiskt dåligt och absolut inte vill tillbaka till det jobbet. vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att avtal ska hållas är en grundläggande princip inom avtalsrätten och det innebär att ditt anställningsavtal på din nuvarande arbetsplats är bindande. Det finns sätt att ogiltigförklara avtalet på någon av grunderna i avtalslagens tredje kapitel men av vad som framgår i din fråga så har inte avtalet ingåtts under någon grund som kan aktualisera en ogiltigförklaring. Även fast det kan upplevas som ett hot från din arbetsgivare så stämmer det att man kan bli skadeståndsskyldig om man bryter ett avtal och det är viktigt att du vet om det. En annan påföljd vid avtalsbrott är att den ena parten kan kräva att prestationer fullgörs d.v.s. att du fullgör det som framgår av ditt anställningsavtal. Det är mycket vanligare att det blir konsekvensen före skadestånd.

Eftersom du nämner att din nuvarande arbetsplats får dig att må psykiskt dåligt, kan jag förstå att det är jobbigt att du inte kan komma ur avtalet direkt men du kan fortfarande bryta en anställning genom att säga upp dig (4 § LAS). Vid en uppsägning, gäller en uppsägningstid om minst en månad enligt 11 § i LAS. Om du då säger upp ditt avtal nu, har du således en uppsägningstid från dagens datum och 30 dagar framåt. Sedan är du fri från avtalet.

Ovan framgick den juridiska delen men det kan även vara bra att försöka diskutera situationen med din nuvarande arbetsgivare. Arbetsrätten är till stor del dispositiv, vilket betyder att man kan frångå från vissa lagar genom antingen kollektivavtal eller gemensamt bestämmande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det är möjligt, försök beskriva din situation för din chef. Även fast din arbetsplats möjligtvis är i behov av din arbetskraft, missgynnas de av att ha kvar någon som ogillar sitt arbete. Genom diskussion kanske du och din chef kan komma fram till en lösning som gynnar er båda.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Nathalie Chahine
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1795)
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?
2021-06-12 Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (93136)