Hur kan jag bli rättslig mamma i Sverige efter surrogatmödraskap utomlands?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag funderar på att skaffa barn via en surrogatmamma utomlands. Det är mitt ägg som ska befruktas och överföras i hennes livmoder och hon kommer föda barnet utomlands. Jag har förstått det som att jag kommer bli tvungen att ansöka om att få adoptera det här barnet till Sverige trots att det är mitt biologiska barn förutom att jag inte fött barnet. Jag vet att jag aldrig skulle bli godkänd för att adoptera, så jag undrar om jag har möjlighet att få barnet till mig i Sverige ändå på något sätt? Kan jag tex säga till myndigheterna i Sverige att jag fött detta barn utomlands för att komma runt det faktum att jag annars måste adoptera barnet? Surrogatprocessen kommer bli godkänd i domstol i det landet men att barnet ska bli mitt barn juridiskt giltigt i Sverige är ju svårare...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Surrogatmödraskap eller surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige, och därför finns det inte heller någon juridisk reglering kring det. Att det inte är tillåtet innebär enbart att det inte får lov att utföras med hjälp av svensk sjukvård, men det går bra att göra processen utomlands och sen ta med barnet till Sverige.

Vad säger de svenska reglerna?

Den kvinna som föder barnet anses enligt svensk rätt som mamma till barnet. Det är en presumtion som idag kan anses problematiskt, med hänsyn till de många metoder att skaffa barn idag som går utanför det traditionella.

En man som är gift med mamman till barnet, anses automatiskt som pappa (1 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om de inte är gifta kan mannen ansöka om faderskapsbekräftelse hos socialnämnden eller få faderskapet fastställt i domstol (1 kap. 3-4 §§ FB).

Vilka möjligheter finns det vid surrogatmödraskap?

En man som har bidragit med sina spermier och därmed är genetisk pappa till barnet, kan ansöka om få faderskapet bekräftat för barnet enligt de förfarande som jag beskrivit ovan.

Det är svårare med kvinnan som är genetisk mamma men inte har fött barnet då hon inte kommer anses som mamma enligt de svenska reglerna. Då det inte heller finns motsvarande regler kring moderskapsbekräftelse, är möjligheten att adoptera barnet för att kunna erhålla juridiskt föräldraskap för barnet.

Adoption regleras bland annat i 4 kap. FB där det uppställs vissa krav, men främst ska adoptionen vara lämplig (2 §) och bedömning ska göras om adoptionen är för barnets bästa (1 §) samt att det ska finnas ett samtycke från föräldern som lämnats även efter födseln (8-9 §§).

Vad gäller för dig?

Du har förstått det rätt i att du nog kommer behöva ansökan om att adoptera det här barnet i Sverige trots att det genetiskt är ditt barn. Som jag skriver ovan innebär saknaden av reglering på detta området att situationer som dessa blir krångliga, men det är så det ser ut idag.

Jag vill råda dig till att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och prata om hur möjligheterna ser ut för dig. Även om du tror idag att du inte skulle få lov att adoptera, så kanske förutsättningarna ser annorlunda ut om du skulle adoptera i en sån här situation. Bedömningen ska utgå från barnets bästa och vad som är lämpligt, och om barnet bär dina gener kan det vara något som lutar som fördel mot dig. Däremot måste fortfarande övriga krav vara uppfyllda för att adoption ska kunna godkännas och då jag inte vet något om din situation kan jag inte uttala mig mer om hur dina specifika möjligheter ser ut för en adoption.

Lycka till!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91196)