Hur kan jag bli prioriterad när jag är fordringsägare?

2019-02-23 i Fordringar
FRÅGA
HejJag sitter med i en förening (ideell ungdomsförening.Vår kassör har under tid förskingrat våra sparade tillgångar om ca 1 miljon på ett slugt sätt och fått det att se ut som att vi har alla pengar kvar (klippt och klistrat i Photoshop). Hen kommer att dömmas då bevisläget är synnerligen starkt.Vi kommer via vår försäkring få ut ca 800 000 då de sista 200 000 inte täcks i den.Självklart kommer vi begära handräckning av kronofogden för att få in de sista 200 000.Men då är min fråga. Troligen kommer försäkringsbolaget försöka driva in så mycket av de 800 000 som de kan. Rangordnas vårt krav före försäkringsbolaget eller står vi lika?Vi vill inte förlika eller skriva av ett enda öre då de pengar vi hade var öronmärkta för diverse ändamål.Kan vi vara proaktiva i något hänseende?
SVAR

Hejsan!

Tillämplig lag:
Vilka fordringsägare som äger bäst rätt till gäldenärens tillgångar vid utmätning avgörs av förmånsrättslagen.

Lagen är indelad i särskilda och allmänna förmånsrätter prioriteringarna är uppbyggd genom att den paragrafen som kommer före i lagen har också bättre prioritering vid utmätning. Huvudregeln är att alla fordringar som inte är förknippade med allmänna eller särskilda förmånsrätter ska delas lika. Vid en läsning av lagen ser jag inte att ni har någon allmän eller särskild förmånsrätt. Utan det kommer att delas lika med försäkringsgivaren.

Proaktiv - Utmätning
Dock är en utmätt egendom en särskild förmånsrätt. Om du ansöker om utmätning kan ni därför blir särskild förmånsrättstagare och har därför en rätt enligt 8§. Utmätningen ger bättre till det utmätta egendomen. Jag rekommenderar därför att ni ansöker om utmätning till kronofogden.

Länkar till kronofogden om du vill veta mer.
https://www.kronofogden.se/Utmatning3.html
https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (588)
2019-08-22 Giltighetstid på utbetalningsavier
2019-08-09 Bestridande av faktura på grund av överlåtelse av betalningsansvar
2019-07-29 Kan ansöka om betalningsföreläggande för att få skuld betald
2019-07-25 Hur gör vi för att dokumentera ett lån?

Alla besvarade frågor (72172)