Hur kan en privat skuld utkrävas?

Vi har lånat en stor summa pengar till en person som nu även tagit flera dyra stora sms-lån. Han kommer inte att klara av de lånen så följden blir väl löneutmätning. På sikt kommer han kanske att få hjälp med skuldsanering om han visar att han vill göra något åt sin situation som är orsaken till alla skulder. Vad händer med den privata skulden till oss? Tas det hänsyn till den eller får vi räkna med att aldrig få tillbaka pengarna? Hälsningar 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Att låna ut pengar till någon annan

I Sverige råder så kallad avtalsfrihet, vilket innebär att man har rätt att ingå avtal med vem som helst. Det är möjligt att upprätta ett giltigt avtal mellan privatpersoner, där det framgår att person A lånar ut en viss summa pengar till person B. 

Finns ett skriftligt bevis på lånet?

Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Ett avtal blir giltigt oavsett om det utformas på ett papper eller om man har en överenskommelse rent muntligt. Således kan en skuld till en privatperson vara lika riktig som en skuld till en bank. Det finns emellertid en risk att låna ut pengar till någon annan, utan att försäkra sig om att man har ett skydd för att få tillbaka dem. Därför är det viktigt att dokumentera lånet. En vanlig invändning vid privata lån är nämligen att summan varit en gåva. Emellertid är det den som påstår att man fått en gåva som också måste bevisa det (NJA 2014 s. 364). Utan ett bevis på att person A lånat pengar av person B, kan det bli svårt att utkräva en återbetalning. I det fall ni har bevis på lånet, kommer det vara till klar fördel i en eventuell framtida tvist. Sådant underlag kan vara skriftliga konversationer, både brevväxling och digitalt, en utskrift på en banköverföring eller ett hederligt skriftligt avtal. Fördel är dessutom om det framgår hur och när återbetalning ska ske.

Vad kan man göra om man inte får tillbaka sin pengar?

Om person A vägrar att betala tillbaka till person B, trots att sista dagen för återbetalning av lånet passerat, kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1-2§§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Då skickar man in en skriftlig blankett där man beskriver lånesituationen, när förfallodatumet för lånet var och vilken bevisning man har (9-11§§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning). En sådan blankett, tillsammans med ytterligare information, finns på myndighetens hemsida (här). Därefter kommer Kronofogdemyndigheten skicka en skriftlig tillsägelse till A om att betala tillbaka skulden. Om person A, trots detta, skulle vägra att betala så kan ärendet lämnas till tingsrätten för en domstolstvist, där det kan fastställas att A är skyldig B pengar och att A ska betala tillbaka motsvarande summa (33§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det är den som ansökt om betalningsföreläggande som ska begära att ärendet tas upp i tingsrätten. Denna begäran ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten inom fyra (4) veckor från den dag man underrättades om den andra partens bestridande om återbetalning (34§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning) Detta innebär alltså att, så länge ni kan bevisa lånet på något sätt, så kan ni nå framgång med att utkräva en återbetalning av lånet. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”