Hur kan en hindra adoptivsyster från att ärva och hur kan hon häva adoptionen?

2017-04-30 i Adoption
FRÅGA
min adoptivsyster vill efter våra föräldrars död, båda avlidna nu, inte längre vara min syster . om mina bröstarvingar , jag har ett barn och ett barnbarn,avlider före mig hur utesluter jag henne från att ärva mig ? Hur kan hon häva adoptionen när hon inte längre vill tillhöra den släkt hon intvingats i via adoption
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan hindra att din adoptivsyster ärver från dig genom testamente
Skulle dina bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) gå bort innan du, har din adoptivsyster rätt att ärva från dig enligt den legala arvsordningen (eftersom att dina föräldrar är bortgångna). För att hindra detta och alltså göra din syster arvslös efter dig, kan du skriva ett testamente där du anger vem eller vilka du önskar ska ärva efter dig i fallet att dina bröstarvingar har gått bort. Finns ett testamente där du har skrivit att någon annan ska ärva från dig, utesluter detta din syster och hon har ingen rätt att kräva något ur arvet.
Om du enkelt vill upprätta ett testamente kan du göra det genom vår avtalstjänst här.

Din adoptivsyster kan inte häva adoptionen
Vid adoptionen av din syster upphörde allt släktskap med hennes tidigare föräldrar och hon är att anse som era föräldrars barn på samma sätt som ett biologiskt barn. (Föräldrabalken 4 kap. 8 §) Enligt svensk rätt går det inte att häva en adoption. Varken adopterade barn eller biologiska barn kan inte heller avsäga sig sitt släktskap med sina föräldrar/sin släkt. Det enda sättet att få verkningarna av adoptionen (släktskapet) att upphöra är om din syster skulle adopteras av någon annan. (Föräldrabalken 4 kap. 7 §)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94327)