Hur kan en arbetstagare säga upp en provanställning?

Hej!

Det har uppkommit en diskussion på min arbetsplats.

Har en kollegan som har provanställning och i avtalet står där att hon har 1 månads uppsägningstid. Provanställningen löper ut den 14/8 - 22. Hon skicka mail och berätta för oss att i och med detta mail önskar hon avsluta sin anställning hos oss. Och skriver även enligt avtal med sista dag den 31 juli. Räknas detta som en uppsägning? Och räknas 1 månad från det och skickar mailet eller hon kan välja att avsluta som hon skriver.

I kontakt med fackförbundet har vi fått olika svar vad som gäller. Och i sista kontakt säger dom att de inte kan hjälpa oss då här inte finns kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om vad som krävs av en arbetstagare för att säga upp en provanställning. Frågan är beroende av om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Du skriver att det inte finns ett kollektivavtal. Jag utgår därmed ifrån reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS. Endast genom kollektivavtal får det göras avvikelser avseende regler om provanställning, (2 § 2-3 stycket LAS).

Ett avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. Vill arbetstagaren inte att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång, (6 § LAS). En provanställning saknar därmed enligt lagen uppsägningstid.

Med anledning av att arbetstagaren skickat mejl om att hon önskar avsluta sin anställning innan prövotidens utgång, en månad innan provanställningen upphör enligt anställningsavtalet, har arbetstagaren därmed skriftligen meddelat sin uppsägning.

Det framgår i din fråga "enligt avtal med sista dag den 31 juli". Jag vet inte exakt vad detta avser eftersom jag inte har tillgång till anställningsavtalet. LAS är dock tvingande till arbrtstagarens fördel, och enligt lagen har arbetstagaren ingen uppsägningstid och kan därmed välja att säga upp sig på dagen utan någon varseltid. Precis som arbetstagaren har gjort är det för tydlighetens skull viktigt att skriva när sista arbetsdagen är. Dessutom är det önskvärt att arbetstagaren, såsom i detta fall, meddelar arbetsgivaren en tid i förväg.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”