FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt03/06/2018

Hur kan drogpåverkan påverka uppsåtsbedömningen och bedömningen om ursäktande omständigheter?

När det gäller ett fall där mannen är åtalad för snatteri, påstår att han var drogad och ej sig själv när detta skedde - men vittnet säger i rättegången att den åtalade verkade normal - alltså ej drogad. Hur hanterar rätten detta problem?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rättsliga problem som aktualiseras är frågan om gärningsmannens så kallade uppsåt. Detta krav stadgas i brottsbalken 1 kap 2 § och innebär att en gärningsman, för att kunna dömas för ett brott, måste ha varit medveten om sitt handlande.

Att någon är påverkad av droger skulle kunna utgöra en sådan omständighet som gör att någon inte är medveten om vad han eller hon gör. Det som domstolen i detta fall brukar göra är för det första att ta hänsyn till yttre faktorer. Med detta menas till exempel hur personen verkade utifrån, hur han eller hon betedde sig och faktiskt handlade, förde sig, pratade etc. För det andra tas hänsyn till om det kan bevisas om personen faktiskt varit berusad eller påverkad av droger och vad som framkommer om dennes uppfattning av situationen och om denne kan ha varit omedveten om sitt handlande.

Det kan dock sägas att det inte räcker att man är 'hög' eller ej extremt påverkad för att man ska sakna uppsåt. För att en person ska sakna uppsåt enligt lagen, och alltså medvetenhet om vad personen gör, krävs i stort sett att man inte märkt eller insett vad man håller på med. Det är mycket ovanligt att uppsåtet brister i detta avseende i varje fall vad gäller stöldbrott. Just för att det är svårt att ta någonting från någon annan utan att märka eller inse det.

Utöver kravet på uppsåt kan man även bli friad på grund av så kallade "ursäktande omständigheter". Med detta menas att man kan ursäktas på grund av vissa omständigheter trots att man gjort en otillåten gärning. Som exempel kan sägas att en person som får en plötslig psykos och inte kan råda över sitt handlande kan ursäktas på grund av tillståndet. Det är dock, såvitt jag vet, mycket ovanligt att någon ursäktas på grund av drogpåverkan såvida personen i fråga inte av misstag råkat få i sig någonting som orsakat en oväntad, kraftig psykos som gör det lämpligt att ursäkta personen.

Det finns dock en princip om att personer som begått brott under självförvållad sinnesförvirring inte ursäktas (se brottsbalken 1 kap 2 § 2 stycket). Med detta innebär att den som tar en betydande medveten risk för att bli sinnesförvirrad med hjälp av till exempel droger som regel inte blir ursäktad. Situationen skulle då kunna vara annorlunda om personen i fråga omedvetet blivit drogad av någon annan.

Domstolen kommer därför förmodligen att anse personen ifråga medveten om sina handlingar och icke ursäktad på grund av eventuell sinnesförvirring. Omständigheterna kan dock vara annorlunda än på så sätt jag uppfattat dem, och det kan hända att domstolen har en helt annan uppfattning av läget än mig utifrån denna information.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo