Hur kan arbetsgivare gå tillväga om arbetstagare inte arbetar under uppsägningstiden?

FRÅGA
Vad har jag som arbetsgivare för rättigheter när en anställd inte har jobbat sin uppsägningstid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller tillsvidareanställningar gäller en minsta uppsägningstid om en månad vid uppsägning från både arbetsgivares och arbetstagares håll, enligt 11 § 1 st Lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS). Det kan också avtalas om en längre uppsägningstid.

En arbetstagare som inte beaktar uppsägningstiden kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren för eventuell ekonomisk skada som arbetsgivaren lider med anledning av att arbetstagaren bryter mot sin skyldighet att arbeta under den tiden, 38 § 1 st LAS.

För att ha rätt till sådant skadestånd måste arbetsgivaren kunna påvisa att förluster har uppkommit just på grund av arbetstagarens underlåtenhet att fullgöra sin förpliktelse att arbeta under uppsägningstiden. Det är ett hårt beviskrav som kan vara svårt för arbetsgivaren att uppfylla. Ett sådant skadestånd kan även sättas ned eller falla bort helt om det anses skäligt, 38 § 3 st LAS.

Vad gäller beräkning av skadeståndets storlek kan det också finnas angivna schablonbelopp i det kollektivavtal som gäller.

Sammanfattning

Som arbetsgivare kan du alltså ha rätt till skadestånd om arbetstagaren inte fullgör sitt arbete under uppsägningstiden. För att ha rätt till sådant skadestånd måste du kunna påvisa att du lidit förluster just på grund av arbetstagarens underlåtenhet att fullgöra sitt arbete. Det är alltså ett hårt beviskrav som kan vara svårt att uppfylla i praktiken. Det du i första hand kan göra är att förklara för arbetstagaren att skadeståndsskyldighet kan aktualiseras om hen inte fullgör sitt arbete under uppsägningstiden. Om det inte fungerar eller inte är aktuellt råder jag dig att dokumentera och spara så mycket som möjligt som utgör bevis, som kan hjälpa dig uppfylla beviskravet för rätt till skadestånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82737)