Hur ingås ett muntligt avtal?

2020-03-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag jobbar med ett skolprojekt och vi arbetar med muntiliga avtal. Jag har en fråga angående detta. Om person x fått F på ett prov och berättar detta för person y i förtroende. Person x vill klargöra att person y inte ska berätta detta för någon. Person y säger att hon lovar och de skakar hand. Trots detta berästtar person y detta för en tredje part. Har person y brytigt ett muntligt avtal? Vi förstår att detta inte är ett straffbart brott men vi undrar om det ändå kan räknas som ett muntligt avtal.Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtalsområdet regleras till stor del av praxis men även i avtalslagen.

I avtalslagen så framgår det indirekt att även muntliga avtal är bindande, det finns helt enkelt inga allmänna formaliakrav för hur ett avtal ska ingås. Däremot finns det vissa specifika avtal som har formaliakrav, som köp av fast egendom till exempel. Men den typen av avtal som du skriver om i din fråga kan ingås muntligt. Det som krävs är att den som lägger fram ett förslag om avtal, det så kallade anbudet får en accept av det förslaget, det kallas anbud och accept modellen (1 kap. 1§ AvtL).

Ett anbud är helt enkelt vad man vill ska ingå i avtalet, till exempel att det är sekretess kring någonting, alltså att det person y får veta av person x inte får berättas vidare. Om person y då accepterar det förslaget utan några egna tillägg om krav så har person y accepterat person x:s anbud.

För att ett avtal ska anses ha ingåtts måste personerna även velat bli bundna rättsligt vid det som dem kom överens om. För att bedöma om en person har velat binda sig rättsligt så tittar man på vad den personen har sagt och hur den har betett sig. I bedömningen tolkar man beteendet och det som personen har sagt på ett sådant vis som den andra skäligen borde ha uppfattat det.

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga och den avtalsrättsliga principen "pacta sunt servanda" som betyder att "avtal skall hållas" gäller även då. Problemet kan vara att det är svårare att bevisa att ett muntligt avtal existerar vid en eventuell tvist kring avtalet.

I teorin kan ett avtal gå till så som du säger om man ska förklara det enkelt. Sedan kan det finnas flera faktorer som påverkar om det räknas som ett avtal utöver det jag har förklarat här. Det är även viktigt att veta om att ifall till exempel du påstår att ett muntligt avtal finns så är det du som måste bevisa att det existerar. Det kallas för att du har bevisbördan. Det är alltid den som påstår att det muntliga avtalet finns som har bevisbördan för det som den påstår.

Utöver det så kan en omyndig person som huvudregel inte ingå bindande avtal (9 kap. 1§ FB). Det finns dock vissa undantag från den huvudregeln. Om personerna i ditt exempel är under 18 år, så har ett giltigt avtal inte ingåtts.

För att ett avtal ska anses föreligga i ditt fall så behöver personerna vara över 18 år, haft för avsikt att binda sig rättsligt och haft ett anbud som den andra accepterade utan egna motkrav.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, just avtalsrätt är ett område som berörs av mycket praxis och principer utöver lagtext. Därav kan det vara mycket att sätta sig in i för att förstå helheten. Här försökte jag förklara det så enkelt och sammanfattat som möjligt med utgång i de uppgifter du lämnade i frågan.

Om fler frågor uppstår så är du varmt välkommen att skriva en ny gratisfråga till oss.

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (207)
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?
2020-07-23 Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?
2020-07-20 Har jag möjlighet att avstå från ett avtal jag tackat ja till?

Alla besvarade frågor (84259)