Hur ingås bindande avtal över telefon och vad gäller angående reklamationsrätten?

2020-07-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Min vän som pensionär har blivit lurad av en försäljare och tecknat avtal via telefon. Nu är hon tvingad att ha prenumeration på dyra vitamintillskott från företaget. Hon har inte skrivit på något skriftligt. Vad kan hon göra för att säga upp den och eventuellt få pengarna tillbaka? Får företaget göra så? De vägrar avbryta den och hänvisar till bidningstid. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för hur man ingår avtal över telefon samt vad som gäller för ångerrätt i affärer över telefon.

Din fråga regleras i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).

Hur ingås bindande avtal - Huvudregeln

Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl).

Vad gäller vid försäljning över telefon?

När en näringsidkare kontaktar dig över telefon i försäljningssyfte gäller en särskild lag: Distansavtalslagen. De huvudsakliga dragen i denna lagen är att den som beställer något över telefon alltid har 14 dagars ångerrätt (2 kapitlet. 10 § DAL), dessutom finns det sedan 2018 även ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Detta innebär att du inte kan ingå bindande avtal muntligen över telefon utan det krävs att du skriftligen får avtalet och efter samtalet signerar det (2 kapitlet 3 a § DAL). Utifrån din fråga så verkar det som att du inte fått ta del av något skriftligt underlag och således leder det mig till slutsatsen att något bindande avtal inte föreligger med bolaget.

Slutsats

Om företaget inte iakttagit de reglerna som återfinns i DAL har inget bindande avtal ingåtts. Således behöver inte din vän betala utan ska istället vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Om det är mindre än 14 dagar sedan din vän ingick avtalet så har hon rätt att reklamera sitt köp.

Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (867)
2021-02-28 Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?
2021-02-28 Förlorat brev i posten - vem ansvarar?
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?

Alla besvarade frågor (89934)