Hur hög är allvarlighetsgraden på sexuellt ofredande?

2020-06-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Hur hög är allvarlighetsgraden på sexuellt ofredande ifall en kille har kramat en tjej och pussat på nacken trotts att tjejen har sagt sluta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB). Jag kan tolka din fråga på två sätt, å ena sidan som om sexuellt ofredande är ett graderat brott och å andra sidan om hur allvarlig händelsen du beskriver är med tanke på ett eventuellt straff efter rättegång. För att inte riskera att du inte får svar på din fråga kommer jag göra mitt bästa för att svara på båda delar.

Vad gäller min första tolkning, dvs. om sexuellt ofredande är ett graderat brott är svaret nej. Med graderat brott menar jag att det finns olika grader av brottet avseende hur allvarligt det är. Här kan vi ta misshandel som ett exempel. Misshandel är ett graderat brott, det finns ringa misshandel, misshandel av normalgraden, grov misshandel och synnerligen grov misshandel (3 kap. 5 § och 6 § BrB). För sexuellt ofredande finns ingen sådan indelning utan där döms man antingen för sexuellt ofredande eller inte. Det finns alltså inga olika allvarlighetsgrader av sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket BrB).

Angående min andra tolkning av frågan som istället handlar om straffet som sådant och hur allvarligt det blir efter den händelsen som du beskriver så går det tyvärr inte att ge något solklart svar. Det beror på att det alltid är domstolen som avgör vad det s.k. straffvärdet är och sedan bestämmer straffet i varje enskilt fall (29 kap. 1 § BrB). Det är många saker som påverkar straffvärdet i varje enskilt fall och det finns därför ingen "mall" eller "formel" att utgå från.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1421)
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?
2021-01-14 Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare
2021-01-14 Kan en tidigare dom påverka straffet för ett senare brott?

Alla besvarade frågor (88075)