Hur hamnar man i misstankeregistret?

2019-07-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående misstankeregistret.Det är så att jag blev under förra året dömd för en misshandel i tingsrätten som jag inte hade begått, där jag blev dömd på grund av att min dåvarande advokat gjorde en hel del fel i sitt sätt att lägga fram målet. Jag bytte därför advokat och överklagade till hovrätten, som frikände mig efter att den rätta personen (personen som slagit målsägande) trädde fram via paragraf 36.6 med vittnesskydd. Jag blev även misstänkt för en annan misshandel där jag inte var närvarande (blev anmäld långt i efterhand via en facebookbild), lämnade tops prov och blev släppt efter att förundersökningen las ned mot mig (delgiven misstanke).För att komma någon vart i frågan så är det så att jag vill bli polis. Jag är frikänd och kallad till prövning och finns inte med i belastningsregistret, men hur ser det ut med misstankeregistret? Kan man beställa det någonstans? Och ska jag ta upp det här med misshandeln?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Beklagar den inträffade situationen. Lag (1998:621) om misstankeregister reglerar när man hamnar i misstankeregistret, jag kommer besvara dina frågor kring detta nedan.

När hamnar man i Polisens misstankeregister?

Den som är skäligen misstänkt för ett brott enligt förundersökningsledarens bedömning hamnar i Polisens misstankeregister. Den misstänkte personen måste vara minst 15 år för att ens kunna hamna där.

Dessutom måste förutsättningarna i 3 § lag om misstankeregister vara uppfyllda. Det som personen är skäligen misstänkt för måste:

- vara ett brott som finns med i Brottsbalken (BrB), eller
- vara ett annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet, eller

- vara ett sådant brott som begåtts utomlands som enligt svensk lag motsvarar brott enligt punkt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet ska avgöras i Sverige.

Det räcker att en av punkterna 1-3 är uppfyllda.

Finns det risk att du finns med i Polisens misstankeregister?

I ditt fall rör det sig om brottet misshandel. Misshandel är ett brott som finns med i Brottsbalken, 3 kapitlet 5 § BrB och således är den ena förutsättningen för att hamna i misstankeregistret uppfylld (punkt 1 ovan). En annan förutsättning är att du är över 15 år. Slutligen så måste du varit skäligen misstänkt för misshandeln för att dina uppgifter ska hamna i misstankeregistret. Huruvida du finns med i misstankeregistret beror alltså på om du var skäligen misstänkt för misshandeln. Om det är så att man är skäligen misstänkt så ska man bli underrättad om detta, 23 kapitlet 18 § Rättegångsbalken (RB). Om du inte har fått någon information om att du är skäligen misstänkt så ska du inte heller finnas med i misstankeregistret.

Jag kommer kort förklara nedan hur uppgifterna försvinner ur registret om de skulle ha funnits där.

Hur försvinner uppgifterna ur Polisens misstankeregister?

Uppgifterna i Polisens misstankeregister kan försvinna på fyra olika sätt enligt punkt 1-4 i 13 § lag om misstankeregister. Om man t ex inte inte längre är skäligen misstänkt för ett brott ska Polisen ta bort uppgifterna ur misstankeregistret.

Du nämner att du har blivit delgiven misstanke om misshandeln men att du nu är frikänd. Om dina uppgifter skulle ha hamnat i misstankeregistret så är de med största sannolikhet borttagna eftersom du nu är frikänd och därmed antagligen inte längre skäligen misstänkt.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Stort lycka till med att bli polis! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2318)
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse
2020-03-31 Straffbara förstadier till fullbordat brott
2020-03-31 Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

Alla besvarade frågor (78651)