Hur görs en bodelning då skilsmässan skedde för fem år sedan?

2020-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag har varit skild från min exmake sedan 2015, och undrar vad som gäller med bodelning då vi fortfarande inte har fixat det. Huset står i bådas namn och han har inte "köpt ut mig" ännu. Vi kommer inte överens med hur vi ska dela på pengarna på huset, då han nu skall sälja det. Som jag har förstått är det värdet på huset året vi skildes som man skall grunda ifrån, sedan att man skall ta bolån och annat kul i åtanke när man skall räkna hur mycket vi ska dela på? Stämmer det? Tack i förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer att gå igenom vad som gäller efter ansökan om äktenskapsskillnad. En tidslinje över detta skulle bli:

1. Dagen för talans väckande

2. Dom

3. Dagen då den faktiska bodelningen sker

I bouppteckningen:

Enligt ÄktB 9 kap. 2 § så ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.

Vad som ska ingå i bodelningen:

ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå. All egendom som inte är enskild egendom är därmed giftorättsgods, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Även personlig egendom (ÄktB 10 kap. 2 §) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (ÄktB 10 kap. 3 §) hålls utanför bodelningen. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom.

Vem får vad efter en bodelning?

Efter bodelningen görs en andelsberäkning, där vardera make har rätt till en lika stor giftorättsandel. Sedan görs en lottläggning där man delar upp egendomen, där till exempel en make som får behålla egendom till ett större värde blir skifteslikvid och får betala mellanskillnaden i pengar. Enligt ÄktB 11 kap. 7 § är huvudregeln att var och en av makarna har rätt till sin egendom.

Viss osäkerhet vad som gäller:

Om man ska ta hänsyn till fluktuation av exempelvis hus eller aktier har lagstiftaren valt att inte svara på. Vissa anser att värderingen ska avse egendomens värde vid brytdagen, medan andra vid bodelningen. Genom förarbeten samt med tiden utvecklad praxis har frågeställningen klarnat något. I praktiken finns det en viss majoritet för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas. Detta resonemang bör även vara mest förenligt med "principerna för bodelning enligt ÄktB".

Sammanfattning:

Om makarna inte kan komma överens om när värderingen ska ske har domstolarna idag uppfattningen att värderingstidpunkten är den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. Om ni inte kommer överens hur ni ska dela upp egendomen kan ni ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Här finns information hur ni ansöker om en bodelningsförrättare, om det skulle vara aktuellt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2813)
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?
2021-06-09 Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (93068)