Hur görs en ansökan om boutredningsman till tingsrätten?

FRÅGA
HejMin mor har avlidit och bouppteckning håller på att upprättas.Min far ärver med fri förfoganderätt.Jag har lämnat uppgifter på förskott av arv att noteras i bouppteckningen på det jag vet att en dödsboleägare erhållit.Jag har begärt att få ut min mors bankkonton men en dödsbodelägare nekar mig det.Då jag behöver kontouppgifterna för att fastställa förskott till arv .Hur gör jag ska jag begära talan i tingsrätten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) som bland annat innehåller regler om arv och bouppteckning.

Om dödsbodelägarna inte kommer överens

Som bröstarvinge är du en dödsbodelägare tillsammans med efterlevande make och andra arvingar. Ni ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning (18 kap. 1 § ÄB). Det krävs därför att ni är överens för att vidta vissa åtgärder, som att begära ut kontoutdrag eller liknande.

Om dödsbodelägarna inte är överens så kan en av dödsbodelägarna ansöka till tingsrätten om att en boutredningsman ska ta över förvaltningen av dödsboet istället för dödsbodelägarna (19 kap. 1 § ÄB). En boutredningsman har som uppgift att vidta nödvändiga åtgärder för att utreda boet (19 kap. 11 § ÄB). Om en boutredningsman förordnas så har denne rätt att begära ut kontoutdrag eller liknande.

En boutredningsman har rätt att få ersättning för det jobb som utförts och i första hand ska dödsboet stå för denna kostnad. Om det inte finns tillräckliga tillgångar i dödsboet som kan täcka ersättningen så har boutredningsmannen rätt att kräva betalning från den dödsbodelägare som ansökte om att en boutredningsman skulle förordnas (19 kap. 19 § andra stycket ÄB).

Ansökan om boutredningsman

En ansökan om boutredningsman ska göras till tingsrätten för den kommun där den avlidne var folkbokförd den 1 november förra året. På hemsidan för Sveriges domstolar finns information om vad en sådan ansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska bifogas. Observera även att man måste betala en ansökningsavgift på 900 kr för att göra ansökan till domstol.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91064)