Hur göra vid en komplicerad arvsfördelning?

FRÅGA
Hej,Har en lite komplicerad fråga: Min mamma har avlidit och vi fyra syskon har ett femte syskon i Norge vars existens bara den äldste kände till och har träffat för många år sedan.Problemet är att hon tydligen är född i lönndom eftersom pappan var tysk. Verkar vara svårt att få ett födelsebevis som visar att hon är mammas dotter.Hur kan man göra? I bouppteckningen (som inte är registrerad än) finns hon med eftersom jag inte visste om hennes problem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan blir om er halvsyster har rätt att ärva då det inte finns födelsebevis som bevisar att hon är er mammas dotter. Såvitt jag vet brukar inte födelsebevis utkrävas vid arvsfördelning. Det brukar vara ytterst klarlagt vilka som är barn/syskon i arvsfall. Detta eftersom att det får anses underförstått vilka som är ens släktingar vid en arvsfördelning.

I detta fall landar det nog inte på födelseattestet i sig, utan blir fråga om en helhetsbedömning för att klarlägga halvsysterns arvsrätt. Utgångspunkten är att er halvsyster har lika mycket rätt att ärva som er övriga syskon, då lagen endast stadgar krav på att det rör sig om en bröstarvinge som ärver (2 kap. 1 § ärvdabalken). Omständigheterna som kan tala för halvsysterns arvsrätt är det äldste syskonets bekräftelse på det.

När det är oklart vem som ska ärva vad eller om dödsbodelägare inte kommer överens om hur dödsboet ska skötas, kan tingsrätten utse en utomstående till boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare. På domstol.se kan ni läsa mer om hur en ansöker om hjälp av en utomstående person.

Vill Ni ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (855)
2019-07-19 Har avsagt mig arvsrätten, innebär det att ansvaret för dödsboet upphört?
2019-07-19 Begäran av boutredningsman - vem ska betala för boutredningsmannens arbete?
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (71226)