FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/04/2020

Hur gör vi med mitt lån i bouppteckning och bodelning?

Jag fick av mina föräldrar ett lån i samband med bostadsköp som gjordes med min dåvarande sambo (och senare maka). Låneavtal finns, utan villkor på återbetalning.

Ytterligare en bostadsaffär gjordes tillsammans med min maka (samma person men vi var nu gifta), där lånet gick vidare in i nya kontantinsatsen.

Ingen del av lånet är tillbakabetalt.

Frågan är hur vi gör vid boupptäckningen? Ska mitt lån som låg till grund för vår bostadskarriär enbart betalas av mig, som att jag fortfarande är enskilt skyldig till den. Eller ska den dras av från tillgångarna (vinst av försäljning av senaste bostaden)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten i ett äktenskap är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bestämmelsen innebär att skulder är personliga och att en make inte är betalningsskyldig för den andre makens skulder. Om du har en skuld till dina föräldrar har du ett personligt ansvar för skulden. En bouppteckning upprättas dels i samband med dödsfall och dels i samband med skilsmässa (jfr 20 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB och 9 kap. 7 § ÄktB). I bouppteckningen ska varje makes tillgångar och skulder antecknas. Lånet du har är en skuld som är hänförlig till dig och ska antecknas på din del av bouppteckningen.

När ett äktenskap upplöses (antingen genom dödsfall eller skilsmässa) ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när talan om skilsmässa väcktes eller när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag för skulderna gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

I ditt fall innebär det att skulden i sig kommer att belasta dig, samtidigt som en hög skuldsättning innebär att du går in med mindre del giftorättsgods. Om dina skulder är större än dina tillgångar kommer du att gå in med noll kronor som andel. Ett minusvärde är inte möjligt då det skulle innebära att din fru blev betalningsskyldig för din skuld.

Exempel:

Du: Giftorättsgods 800 000 kronor – skulder 300 000 kronor = Din andel giftorättsgods 500 000 kronor
Din fru: Giftorättsgods 700 000 kronor – skulder 0 kronor = Din frus andel giftorättsgods 700 000 kronor

Andelarna läggs samman (500k + 700k = 1.2 Mkr) och delas därefter lika er emellan (1.2Mkr/2) = 600 000 kronor. För att bodelningen ska gå jämnt ut ska 100 000 kronor flyttas från din fru till dig. Du är fortfarande skyldig dina föräldrar pengar, men får täckning för det i skuldtäckningen som görs.

Om vi istället antar att dina skulder är högre än dina tillgångar:

Du: Giftorättsgods 800 000 kronor – skulder 900 000 kronor = Din andel giftorättsgods 0 kronor
Din fru: Giftorättsgods 700 000 kronor – skulder 0 kronor = Din frus andel giftorättsgods 700 000 kronor

Andelarna läggs samman (0 kr + 700k = 700k) och delas därefter lika er emellan (700k/2) = 350 000 kronor. För att bodelningen ska gå jämt ut ska 350 000 kronor flyttas från din fru till dig. Du är fortfarande skyldig dina föräldrar pengar, men får täckning till viss del för det i skuldtäckningen som görs.

Sammanfattningsvis är skulden till dina föräldrar fortfarande en skuld för dig. Den ska inte dras av från vinst av försäljning av senaste bostaden. Däremot ska den dras av i skuldtäckningen som sker i samband med bodelning.

Om ni behöver hjälp med att upprätta bodelning har våra jurister god erfarenhet och hjälper er gärna vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000