Hur gör vi för att min dotter ska ta över ett lån som vi tagit?

2021-06-01 i Fordringar
FRÅGA
jag o min man har varit borgenär på ett lån 850 tusen till min dotter (ej min mans)hon har haft betalningsanmärkning så hon kunde ej få lån självhon har betalt varje månad men det är i stort sett bara räntan som betaltsfinns ej papper skrivet på detta lån!bara muntlig överenskommelse!nu i dec blir hon av med betalningsanmärkningnu är det tal om lägenhetsköp då vill vi att lånet tas över av henne själv så fort anmärkningen försvinner!!!hur gör vi detta bäst tiden går
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inledningsvis kommer jag att redogöra för hur jag tolkar din fråga. Frågan är något svårtolkad och jag har kontaktat dig per e-post för komplettering utan återkoppling. Har jag missuppfattat dig får du därför återkomma per e-post.

Inledningsvis i din fråga skriver du att du och din man varit borgenär på ett lån på 850 000 kronor till din dotter. Din dotter har haft betalningsanmärkning så hon kunde inte själv få lån. Hon har betalat varje månad men det är i stort sett bara räntan som betalats. Du skriver även att det inte finns något papper skrivet på lånet, endast muntlig överenskommelse. I december blir hon av med betalningsanmärkningen. Nu är det tal om lägenhetsköp och ni vill att lånet tas över av henne själv, så fort anmärkningen försvinner. Du undrar hur ni gör detta bäst.

Som jag förstår det, vilket är utgångspunkten för svaret, har du och din man tagit ett lån i ert namn på 850 000 kronor. Pengarna har gått till din dotter. Någon direkt avbetalning av lånet har inte skett, i princip endast räntan. Mellan din dotter och er finns det ett muntligt avtal. Nu undrar ni ska göra för att din dotter ska kunna ta över lånet i samband med att hon inte längre har någon betalningsanmärkning.

I det du beskriver finns det två avtalsförhållanden att ta hänsyn till. Det finns ett mellan er (dig och din man) i förhållande till långivaren (ev. bank eller liknande). Det finns ett mellan er och din dotter (dock muntligt). Det innebär att ni är betalningsskyldiga till banken. Er dotter är betalningsskyldig till er, utifrån vad ni kommit överens om. Det måste dock beaktas att muntliga avtal kan vara svårare att bevisa.

För att din dotter ska ta över lånet finns det två vägar att gå. Det ena är genom ett gäldenärsbyte. För gäldenärsbyte, dvs. att någon annan än er tar över lånet och betalningsansvaret därom, krävs långivarens samtycke. Det krävs helt enkelt att ni, tillsammans med er dotter, kontaktar den bank som gett er lånet och ansöker om gäldenärsbyte. Det krävs att ni och er dotter är överens samt att banken samtycker till att hon ska få ta över lånet (att hon anses kreditvärdig).

Det andra alternativet är att din dotter tar ett lån på summan, i valfri bank och sedan betalar till er (dvs. löser ert lån). Det kan vara ett alternativ om er bank inte vill gå med på ett gäldenärsbyte, däremot kan det vara möjligt för din dotter att få lån i en annan bank. Min utgångspunkt är att din dotter är införstådd med att hon ska lösa ert lån (eller ta över det), så hennes samtycke finns. Vägrar din dotter så finns det såvitt jag förstår endast ett muntligt avtal er emellan. Det alternativ som står till buds i sådana fall är att ansöka om betalningsföreläggande av hennes hos Kronofogden eller att stämma henne i domstol. Dock är det i regel svårt att visa vad som avtalats muntligt.

Om något är oklart eller jag missförstått dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (848)
2022-01-21 Ostridig fordran och betalningsföreläggande - Hur gör man?
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden
2021-12-30 Vem har bevisbördan för en påstådd fordan?

Alla besvarade frågor (98573)