Hur gör vi för att dokumentera ett lån?

2019-07-25 i Fordringar
FRÅGA
Hej,Jag vill låna min sambo ett större belopp under en kort tid. Hur gör vi bäst och vilka dokumentkrvs för att säkra att vi gör rätt för varandra?MVHFinn T
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att låna ut pengar och dokumentera lånet med villkor för återbetalning och ränta är min rekommendation att ni upprättar ett skuldebrev.

Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL).

Ett skuldebrev ska vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

I skuldebrevet kan även skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om man inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet.

Jag kan varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta ett skuldebrev korrekt upprättat till ett konkurrenskraftigt pris.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll