FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/11/2019

Hur gör man vid en skilsmässa om ena maken har mera pengar på sina egna konton?

Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hurgör man då vid en skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning och äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur går en bodelning till?

När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa ska man som huvudregel genomföra en bodelning. Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen begär att överta bostaden (9 kap. 1 § ÄktB).

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte har gjorts till enskild egendom. Man kan göra egendom enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller att någon av makarna mottagit gåva/arv/testamentsförordnande med föreskriften om att det ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

I bodelningen beräknar man först hur mycket giftorättsgods respektive make har och sedan gör man avdrag för deras respektive skulder. Vad som återstår läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 § ÄktB).

Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hur gör man då vid en skilsmässa?

Om det inte finns några föreskrifter om att några bankkonto ska utgöra enskild egendom utgör tillgångarna giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB).

Banktillgångarna räknas samman med övrigt giftorättsgods och delas lika mellan makarna efter att man gjort avdrag för eventuella skulder (11 kap. 3 § ÄktB).

Kan man jämka bodelningsresultatet om ena maken har mer tillgångar?

Huvudregeln är att allt giftorättsgods ingår i bodelningen och delas lika mellan makarna. Det finns dock en möjlighet till jämkning av bodelningen om den har lett till ett oskäligt resultat.

Den av makarna som har mest giftorättsgods kan påkalla jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln (12 kap. 1 § ÄktB). Vid tillämpning av bestämmelsen kan maken med mest giftorättsgods få behålla mer än vad en hälftendelning hade lett till förutsatt att en hälftendelning är oskälig.

Vid bedömningen om hälftendelningen är oskälig tar man hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det kan vara svårare att jämka enligt skevdelningsregeln desto längre ett förhållande varat, då kan det krävas betydande skillnader mellan makarnas nettoförmögenheter för att man ska kunna jämka resultatet enligt skevdelningsregeln.

Sammanfattning

Huvudregeln är att banktillgångarna ingår i bodelningen såvida de inte utgör enskild egendom. Vid bodelningen läggs banktillgångarna och övrigt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna efter avdrag för skulder.

Om hälftendelningen leder till ett oskäligt resultat kan maken med mest giftorättsgods påkalla jämkning enligt skevdelningsregeln och få behålla mer av sitt giftorättsgods än vad en hälftendelning hade gett, men det kräver att en hälftendelning enligt huvudregeln lett till ett oskäligt resultat.

Om man vill skydda sin egendom eller exempelvis sina banktillgångar från att ingå i en bodelning kan man som makar upprätta ett äktenskapsförord och föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och vilken som ska utgöra giftorättsgods. Om makarna bestämmer att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom kommer den inte att ingå i en framtida bodelning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”