Hur gör man så att de gemensamma barnen ärver direkt vid ena makens död?

FRÅGA
Min make och jag har två gemensamma barn, och maken ett barn sedan tidigare. Jag har ett föremål av stort värde, både i pengar och affekt. Hur ska jag göra för att mina egna barn ärver saken, gärna direkt vid min bortgång, (i händelse av att jag dör först). Enskild egendom? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om du vill veta hur du går tillväga för att se till att dina egna barn ärver ett visst föremål direkt vid din bortgång. Reglerna om vad som händer vid ett äktenskaps upplösande genom död och arvsfördelningen hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) respektive Ärvdabalken (ÄB).

Vad händer med egendom vid en makes död

När en make dör så ska man upprätta en bodelning där makarnas giftorättsgods fördelas lika mellan dem (9 kap. 1 § första stycket ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Vid en sådan bodelning har en make rätt att på sin lott, dvs. på sin "del", få den egendom som denne önskar (11 kap. 7 § ÄktB).

Med det sagt, är det inte säkert att det slutar med att du får föremålet på din lott ifall detta innebär att fördelningen omöjligt kan bli 50/50. För att säkerställa att den hamnar på din lott krävs det att du gör föremålet till din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB).

Huvudregeln är att det endast är den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar, som ärver den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Din makes barn från ett tidigare förhållande kommer alltså endast att ärva din make och endast era gemensamma barn kommer ärva den egendom du får på din lott.

Make ärver före gemensamma barn

Huvudregeln när man har gemensamma barn är att den efterlevande maken ärver före de gemensamma barnen - barnen har istället rätt till efterarv, vilket innebär att de först får ut arvet vid den efterlevande makens död (3 kap. 1 § ÄB). Denna ordning kan åsidosättas genom ett testamente, vari du uttrycker din vilja att dina barn ska ärva direkt – du kan alltså förhindra att din make ärver ett visst föremål till förmån för dina barn.

Dock finns det en lagstadgad skyddsregel som innebär att i det fall att den efterlevande makens egendom efter bodelningen inte når upp till ett belopp som motsvarar 4 prisbasbelopp – så får denne en oinskränkt rätt att ur den egendom som du efterlämnar få ut ett belopp motsvarande det saknade värdet (3 kap. 2 § anda stycket ÄB). Detta gäller oavsett vad som står i ett testamente och kan därmed inskränka testamentet med den del som behövs.

Sammanfattning

För att vara säker på att dina barn ärver just det föremålet som du önskar att de ärver, är det säkrast att göra denna egendom enskild genom ett äktenskapsförord – om du behöver hjälp med att utforma ett äktenskapsförord kan du kika på de skräddarsydda avtal som vår avtalstjänst erbjuder.

För att sedan se till att dina barn ärver dig behöver du upprätta ett testamente som anger detta – om du behöver hjälp med att upprätta testamentet kan du boka en tid med någon av våra duktiga jurister.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (21)
2020-11-24 Preskription av arv
2020-06-04 Kan man göra så att viss egendom endast tillfaller ena maken och dennes barn?
2020-05-06 Hur gör man så att de gemensamma barnen ärver direkt vid ena makens död?
2020-04-03 Makars och särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (89907)