FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/07/2019

Hur gör man för att laglighetspröva ett beslut i en kommun man inte bor i?

Hej,

har en fråga ang. laglighetsprövning. En behörig lärare som som sökt en tjänst i samma kommun som han bor i har rätt att göra en laglighetsprövning hos förvaltningsrätten ifall en kommun anställt en obehörig lärare istället för honom, t.ex. i detta fallet: https://www.hd.se/2007-12-23/larare-fick-ratt-mot-kommunen

Hur går man tillväga för att göra liknande om man inte bor i kommunen? Kan ju inte vara meningen att man inte har något skydd om man inte bor i kommunen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, undrar du under vilka omständigheter någon som inte bor i en kommun ändå kan angripa ett kommunalt beslut genom en så kallad laglighetsprövning i förvaltningsrätten.

Laglighetsprövning förutsätter medlemskap i kommunen

Av 13 kap 1 § kommunallagen (hädanefter KL) framgår att varje medlem av en kommun har rätt att få kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Som du mycket riktigt påpekar omfattar denna bestämmelse även kommunala beslut i stil med att anställa en obehörig lärare.

1 kap 5 § KL definierar vem som är att anse som medlem av en kommun, och som därmed har klagorätt. Enligt 1 kap 5 § KL är följande personer att anse som medlemmar i en kommun:

1. Personer som är folkbokförda i kommunen,

2. Personer som äger fast egendom (en fastighet) i kommunen,

3. Personer som skall betala kommunalskatt i kommunen.

Tillhör en viss person inte någon av dessa tre kategorier, så är personen inte medlem av kommunen och har därmed inte klagorätt.

Det går dock att kringgå reglerna genom att leta upp en sympatisk kommunmedlem och be denne överklaga "åt" en

Som framgår av redogörelsen ovan är rätten att överklaga ett kommunalt beslut begränsad till en relativt liten skara intressenter. I situationer som rör anställning med mera, kan det dock förstås finnas ett intresse även för andra att överklaga ett kommunalt beslut.

Lyckligtvis finns det sätt att kringgå reglerna i ett sådant här fall. Det förmodligen enklaste att kontakta en vän som är folkbokförd i den ifrågavarande kommunen, och som kan vara beredd att ställa upp som "bulvan" och hjälpa dig att överklaga. Denna person är ju medlem i kommunen, och har därför rätt att överklaga.

Du kan då skriva hela överklagandetexten, skicka den till din vän i kommunen och därefter be honom skicka in den i sitt eget namn. På detta sätt kan du i praktiken få en laglighetsprövning av det kommunala beslutet, fastän du inte bor i kommunen.

Detta sätt att kringgå reglerna är fullt lagligt, och kommer resultera i att överklagandet tas upp till prövning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler frågor eller om jag missförstod dig är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo