Hur gör man för att lägga till flera förnamn?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har förstått att en inte längre kan lägga till mellannamn, däremot kan en lägga till flera förnamn (?), om jag nu har förstått det rätt. Jag har två namn jag vill lägga till. Hur bär jag mig åt för det? Jag vill alltså inte ändra tilltalesnamn eller mellannamn och jag vill inte heller göra något med några efternamn utan jag vill lägga till två extra namn till mitt fullständiga namn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny namnlag, Lag om personnamn (personnamnlagen).

Mellannamn är något som, precis som du skriver, inte längre går att lägga till i Sverige. När personnamnlagen började att gälla togs denna möjlighet bort.

Vad är då ett mellannamn? Innan 1 juli 2017 var det inte möjligt att ha fler än ett efternamn. När någon gifte sig kunde personen istället välja att lägga till ett mellannamn om personen ville bära sin makas efternamn. Det fanns även andra situationer då en person kunde förvärva ett mellannamn, till exempel om ens föräldrar hade olika efternamn. Hette du "Karlsson Svensson" var alltså Karlsson ditt mellannamn och Svensson ditt efternamn. Mellannamn är därmed ett namn som många tänker på som sitt första efternamn. De som la till ett mellannamn innan lagändringen trädde i kraft har fortfarande möjlighet att behålla sitt mellannamn. Vill man däremot lägga till ett sådant namn idag, blir det ett andra efternamn, eftersom det i och med den nya personnamnlagen blev möjligt att ha två efternamn, 20 § personnamnlagen. Man har dock idag möjlighet att välja att omvandla sitt mellannamn till ett efternamn om man skulle vilja.

En person kan idag däremot förvärva flera förnamn genom att lägga till ett eller flera förnamn, 27 § personnamnlagen. Det är även tillåtet att byta förnamn eller stryka befintliga förnamn enligt samma bestämmelse. Anmälan om att ändra eller lägga till namn görs genom att fylla i en blankett och skicka till Skatteverket, 3 § personnamnlagen. På deras hemsida www.skatteverket.se kan du själv ladda ner blankett att fylla i och skicka in till Skatteverket.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om sökandens namn och personnummer eller samordningsnummer, sökandes adress och telefonnummer, det som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan (37 § personnamnlagen).

Man kan dock inte välja att lägga till vilka förnamn som helst. Förnamn kan endast förvärvas om de inte kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som bär namnet. Förnamnet får inte heller av någon annan anledning vara olämpligt som förnamn, 28 § personnamnlagen.

Att lägga till förnamn kostar 250 kr och ska betalas till Skatteverket innan de börjar hantera din ansökan. När ansökan om ändring av förnamn samt betalning inkommit till Skatteverket behandlar de din ansökan för att sedan fatta beslut om ansökan kan godkännas eller om den ska avslås, 36 § personnamnlagen.

Jag bifogar direktlänk till information samt där du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida samt ladda ner ansökningsblankett: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytafornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html?q=f%C3%B6rnamn

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

Alla besvarade frågor (88385)