Hur gör man för att få tillbaka en skuld?

Hej! Har lånat ut pengar till min föret detta sambo då vi separerade för att han inte hade råd med lagfart till sitt hus som han köpte i samband med separationen. Nu ser situationen helt annorlunda ut och jag vill ha tillbaka mina pengar. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att ett skriftligt skuldebrev inte upprättats och att ni inte avtalat om förfallodag.

Även om ett skuldebrev underlättar för att bevisa att det finns en skuld är det inte ett krav för att skulden ska vara giltigt. Avtal kan också slutas genom att din före detta sambo muntligen godtar pengarna eller genom att han faktiskt tar emot dem. Du kan således kräva pengarna tillbaka även om skuldebrev saknas så länge du kan bevisa att det finns ett avtal.

Eftersom någon förfallodag inte avtalats kan du kräva in pengarna när som helst (analog tillämpning av 5 § skuldebrevslagen)

Om din före detta sambo inte vill betala tillbaka har du två alternativ:

Den ena alternativet är att du ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM) (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)). Notera att betalningskravet måste ha förfallit till betalning först.

Det andra alternativet är att du väcker talan i tingsrätten. Att driva en domstolsprocess är dock kostsamt. Om du ändå överväger detta rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Du kan boka tid hos en jurist HÄR. Där kan du också boka tid för att få hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller en ansökan om betalningsföreläggande.

Om du väljer att ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM går det till på följande sätt:

Du skickar in en ansökan till kronofogdemyndigheten (KFM) om att din före detta sambo har en skuld till dig som du vill att han betalar. När KFM har granskat din ansökan kommer de att låta honom yttra sig (25 § BfL).

Om han inte bestrider ansökan i tid kommer KFM att meddela ett ”utslag”. Kortfattat innebär det att KFM fastställer att du har ett krav på din före detta sambo (42 § BfL). KFM verkställer sedan utslaget för att se till så att pengarna kommer dig tillhanda (2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken).

Om han istället bestrider din ansökan meddelas inget utslag. KFM ger dig då möjlighet att begära att din ansökan lämnas över till tingsrätten (33 § BfL). Begär du inte detta i tid kommer KFM att avskriva din ansökan (37 § BfL). Om din begäran avskrivs betyder inte det att du förlorar ditt krav - du kan ansöka igen om du vill.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo