FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/07/2018

Hur gör man en bodelning och var ska man registrera den?

Hej! Det kom till skilsmässa med min man. Jag undrar hur gör man bodelning och var skall man registrera den (vad är det som krävs för detta)? Kommer det inte finnas andra möjligheter för min man att få något mer av min del efter bodelning har registrerats? Vi har bott tillsammans i 3 år.

Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning hittar du i äktenskapsbalken.

Hur gör man en bodelning?

Utgångspunkten är att makars egendom ska fördelas makarna emellan genom bodelning när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hur egendomen ska fördelas beror på om det räknas som giftorättsgods eller inte. Man delar alltså upp all egendom i giftorättsgods och enskild egendom.

All egendom som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vad som brukar räknas som giftorättsgods är exempelvis boende, möbler, bilar etc.

Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Vad som menas med enskild egendom är exempelvis egendom som en make fått i arv eller i gåva (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Även egendom som är uteslutande för personlig bruk exempelvis kläder och personliga presenter får undantas från bodelning (10 kap. 2 § äktenskapsbalken)

När en uppdelning har gjorts i vad som ska ingå i giftorättsgodset får vardera make från giftorättsgodset räkna av så mycket att det täcker ens skulder (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det som sedan återstår efter att skulderna räknats bort läggs samman och hälftendelas mellan er vilket då utgör giftorättsandelen.

Har ni svårigheter att enas om en bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförättare (17 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Var kan man registrera en bodelning?

Man kan registrera en bodelningshandling hos Skatteverket om man vill. Det är alltså inte något som är obligatoriskt utan frivilligt (13 kap. 6 § äktenskapsbalken). Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att kunna registrera handlingen.

Jag rekommenderar att du registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister. Om ert överenskomna bodelningsavtal om vem som ska få ta del av vad finns registrerad hos Skatteverket, finns bevisningen i form av handlingen som styrker vad som tillhör dig.

Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningshandlingen finns att läsa på Skatteverkets hemsida som du hittar HÄR.

Kommer det inte finnas andra möjligheter för din man att få något mer efter att bodelningshandlingen har registrerats?

Huvudprincipen som aktualiseras vid ett bodelningsavtal av detta slag är att avtal ska hållas. Registrerar ni en bodelninghandling så är det det som gäller dvs. din man kommer inte kunna få ta del av något mer om inte du ger tillåtelse till det.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000