Hur gör jag när förutsättningen för underhållsbidraget har förändrats?

2018-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag undrar över hur länge ett avtal är giltigt. Jag har ett avtal skrivet med min ex fru om underhåll till barnen och det finns nu omständigheter som gör att det borde förnyas och uppdateras. Så frågan är hur många år är det giltigt från påskrift. Gällande avtal är snart 6 år gammalt.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhåll finns i föräldrabalken (FB).

Lite allmänt kan man säga att avtal gäller så länge som avtalet anger att det ska gälla eller – om det inte finns någon angiven tidsgräns i avtalet – tills parterna kommer överens om något annat eller avgör frågan i domstol. I ert fall gäller avtalet alltså fortfarande så länge du och din exfru inte har kommit överens om något annat eller har fått ett domstolsavgörande.

Underhållet bestäms genom dom eller avtal (FB 7 kap. 2 §). Man beräknar underhållet utifrån den betalningsskyldiga förälderns ekonomiska situation. En underhållsskyldig förälder behöver inte betala mer än de klarar av med hänsyn till förälderns egna bostads- och levnadskostnader. Om det är så att omständigheterna som låg till grund för uträkningen av underhållet första gången har förändrats kan det alltså vara dags för er att göra en ny beräkning och skriva ett nytt avtal.

Försäkringskassans hemsida hittar du ett beräkningsverktyg där du kan fylla in dina egna inkomster och utgifter, barnets levnadskostnader och din exfrus levnadskostnader. Utifrån det kan du få hjälp att beräkna underhållsbidraget. Hos Försäkringskassan kan ni också boka ett webbmöte med en handläggare som kan hjälpa er att komma överens. Beräkningsverktyget och bokning av webbmöte hittar du här.

Om din exfru och du har svårt att komma överens och inte kan få till ett avtal kan du ta frågan till en domstol som bestämmer vad du ska betala i underhåll. Det kan vara både jobbigt och dyrt med en domstolsprocess, så det är viktigt att man först försöker komma överens privat. Skulle det bli aktuellt med en domstolsprocess rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till i processen. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98546)