Hur gör jag för att köpa ut min fru ur bostaden om vi inte kan komma överens?

2020-04-29 i Bodelning
FRÅGA
Jag vill köpa ut min fru ur vårt gemensamma boende och ev. göra full bodelning (och om det är nödvändigt, även kräva skilsmässa). Vi har kommit överens om priset, men hon vill helst att jag inte ska ha råd. Därför säger hon att hon hellre betalar 22 procent till staten än överlåter skatteskulden till mig. Kan hon förhindra mig att ta över skulden och därigenom stoppa mina möjligheter att köpa ut henne - att det blir för dyrt för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att du ska få till stånd en bodelning under äktenskapet krävs det att du och din fru är överens (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken, ÄktB). För att bodelning ska vara obligatorisk krävs att du begär skilsmässa (äktenskapsskillnad). Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB).

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen ska det göras en skuldtäckning innebärande att det från en makes giftorättsgods räknas av så mycket att det täcker de skulder maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter skuldtäckning, ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Reglerna i äktenskapsbalken är i stort möjliga att frångå då det finns en långtgående avtalsfrihet. Det innebär att om in inte kan komma överens om hur fördelning, värdering, latent skatteskuld m.m. ska fördelas kan du inte tvinga din fru till det. Lagen ger exempelvis ingen ledning i hur värdering av fastigheten ska ske, eller att den latenta skatteskulden ska dras av.

Om ni inte kan komma överens om bodelningen är min rekommendation, efter att du begärt skilsmässa, att du ansöker om att domstolen ska utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har rätt att upprätta bodelning och pröva de frågor som är tvistiga som är av betydelse för bodelningen (17 kap. 6 § ÄktB). Eventuellt kan det hända att bodelningsförrättaren upprättar en bodelning som är mer i linje med vad du anser. En make som är missnöjd med den bodelning bodelningsförrättaren upprättar kan dock klandra den inom fyra veckor till domstol (17 kap. 8 § ÄktB).

Sammanfattningsvis krävs det att ni är överens för bodelning under äktenskapet. Kan ni inte komma överens måste du dels ansöka om skilsmässa, dels ansöka om en bodelningsförrättare. Om du behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Vi erbjuder möten dels per telefon, men även per e-post och Skype; det som fungerar bäst för dig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2756)
2021-03-08 Vad händer med bostaden vid äktenskapsskillnad om ena maken ägde den redan innan äktenskapet ingicks?
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89990)