Hur gör jag för att få tillbaka pengar som min sambo har lånat av mig men vägrar återbetala?

2017-08-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Hur går jag till väga för att få tillbaka pengar som min sambo lånat av mig men vägrar betala tillbaka? Det finns en transaktion på mitt kontoutdrag som visar att det gått iväg pengar till honom. Återstående del av lånet är kortköp. Min sambo är nu bosatt i Tyskland.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du tycker att mitt svar på något sätt behöver tydliggöras eller kompletteras så är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Den situation du beskriver är tyvärr inte särskilt ovanlig. Pengar lånas ofta ut mellan närstående personer i förvissning om att återbetalning kommer att ske utan att det krävs att några formella lånehandlingar upprättas. Vanligtvis funkar det fint men tyvärr inte alltid.

I ett läge där din sambo kompromisslöst vägrar att betala tillbaka står bara ett alternativ till buds – att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt där han folkbokförd. I stämningsansökningen beskriver du vad som har hänt och presenterar bevis (exempelvis ett kontoutdrag som visar att pengar blivit överförda till honom). Det blir sedan upp till en eller flera domare att bedöma om din bevisning är så pass stark att din sambo ska tvingas att betala tillbaka.

Helt avgörande för om det ska vara värt att gå till domstol är alltså att den dokumentation du har, i kombination med det du får berätta muntligen, kommer att framstå som mer trovärdig än din sambos version av vad som har hänt. Gissningsvis lär han inte, om han låter saken gå hela vägen till en domstolsförhandling, instämma i det du påstår. På juristspråk heter det att du är skyldig att ”styrka din talan”, vilket i teorin innebär att du med 51 procent sannolikhet måste visa att det du påstår är sant.

Min bedömning, som är långtifrån hundraprocentig med tanke på det begränsade faktaunderlag jag har tillgång till, är att du har bäst möjligheter att få tillbaka de pengar som förts över till din sambos konto. Om du på ett logiskt sätt anger varför överföringen skedde, och argumenterar för att det inte rörde sig om en gåva, så finns chansen att domstolen väljer att gå på din linje.

Vad gäller kortköpen är jag mer pessimistisk. Här finns det ju, antar jag, ingenting som påvisar att transaktionerna faktiskt kommit din sambo till godo. Sett ur hans perspektiv ter det sig enkelt att bara säga att de aktuella köpen inte har någonting med honom själv att göra, alternativt att du frivilligt köpt saker åt honom utan krav på återbetalning. När ord står mot ord i under sådana omständigheter vågar jag påstå att den som kräver betalning i princip alltid förlorar.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig således att överväga att ta tvisten till domstol (och vara medveten om att det troligtvis bara är överföringen som kan leda till ett positivt utfall). Att göra det är i sig inte särskilt komplicerat men för att optimera dina chanser att vinna är det alltid klokt att ta hjälp av någon med åtminstone grundläggande kunskaper i processföring (det vill säga hur man beter sig i en domstolstvist). Vill du ha professionell support så kan du kontakta mina färdigutbildade kollegor på Lawline här. Vill du istället ha fortsatt dialog med mig så går det som sagt bra att använda mejladressen ovan.

Observera att mitt svar utgår ifrån att din sambo, trots att han utvandrat till Tyskland, fortfarande har en folkbokföringsadress i Sverige. Är det inte på det viset så kompliceras frågan en aning, eftersom det då kan vara tysk domstol som ska avgöra tvisten. Följaktligen tycker jag det är extra viktigt att du tar hjälp av en professionell jurist om din sambo inte längre har en, även om det bara är på pappret, bostad i Sverige.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?