Hur gör jag för att få ersättning av en vän som under berusning kvaddade min bil?

FRÅGA
Hej! Min vän och jag bytte tillfälligt bil under ett dygn, för att jag skulle kunna ta mig till jobbet och hon skulle ta min bil till verkstaden för lite service. Under natten var hon och drack sig full (hade 0,84 promille i blodet), körde min bil och totalkvaddade den. Hon fick inga skador. Nu vägrar hon betala. Ska det verkligen vara såhär? Jag vill självklart ha, och känner att jag har rätt till, ersättning. Men samtidigt hittar jag inget direkt sätt att kunna få ersättning. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att antingen publicera en kommentar nedan eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Inledningsvis utgår jag ifrån att det inte går att få ut någon försäkringsersättning för den uppkomna skadan. Även om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den sannolikt inte då någon annan än du framfört bilen (och ännu mindre om vederbörande varit onykter). Om du inte har kontaktat ditt försäkringsbolag rekommenderar jag dock att du gör det och får ett definitivt besked (kanske går det att få ut reducerad ersättning).

I ett scenario där försäkringsskydd saknas återstår att kräva kompensation direkt av skadevållaren (d.v.s. din vän). Tillämplig lag är då skadeståndslagen. 2 kap. 1 § i denna lag säger att den som uppsåtligen (avsiktligen) eller av vårdslöshet (klantighet) orsakat en person- eller sakskada ska ersätta skadan.

Det finns ingenting i din fråga som indikerar att din vän orsakat skadan uppsåtligen. Rimligtvis var det inte hennes önskan att bilen skulle demoleras. Däremot är hennes berusning en omständighet som är att betrakta som, minst sagt, vårdslös. Promillehalten på 0,84 innebär att hon gjort sig skyldig till brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). I och med att beteendet är brottsligt så framstår det i mina ögon som uppenbart att handlingen också är vårdslös ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv.

Givet att din vän vägrar att ta till sig det ansvar hon ådragit sig själv så behöver du vända dig till din lokala tingsrätt och lämna in en stämningsansökan. I stämningsansökningen redogör du för vad som har hänt och vilket belopp du vill att din vän ska betala (kallas juridiskt för ett yrkande). För att tingsrätten ska handlägga målet måste du också betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften är 900 kr om den ersättning du vill få ut understiger 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp). Om beloppet är högre än 22 400 kr uppgår ansökningsavgiften till 2800 kr. Ansökningsavgiften, liksom andra omkostnader som du kan tänkas få till följd av tvisten, ska ersättas av din vän om du i slutändan går segrande ur tvisten (full ersättning för rättegångskostnader gäller dock endast om skadeståndet överstiger 22 400 kr).

För en lekman kan det framstå som lite bökigt att utforma en egen stämningsansökan eller fylla i den mall som tillhandahålls av Domstolsverket. Dessutom är det viktigt att kunna presentera tillräcklig bevisning för att domstolen ska betrakta det som klarlagt att händelsen gått till på det vis som du beskriver - vilket inte är alldeles enkelt. Om du önskar få vägledning kring detta står jag till förfogande via mejladressen ovan. Föredrar du kvalificerad juridisk hjälp så kan du vända dig till mina färdigutbildade kollegor här på Lawline. Följ då denna länk och hänvisa till frågan/svaret.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?