Hur gör jag för adoptera min frus son?

2020-06-26 i Adoption
FRÅGA
Hej jeg er dansker men har boet i Sverige i en årrække. Jeg har nu fundet en ny partner. Hun er enke og har en 2 år gammel søn. Vi ønsker at jeg skal adoptere ham i forbindelse med ægteskab. Min nye partnere er fra Columbia. Hvad kræves det for at jeg kan adoptere sonen. Og hvilke dokumenter skal hon skaffe i Columbia inden hun kommer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du skriver på danska men varit bosatt i Sverige i flera år är min utgångspunkt att du förstår skriven svenska till den grad att det går bra att jag besvarar dig på svenska. Om något skulle vara oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig enligt kontaktuppgifter sist i svaret.

Det finns enligt svensk lag inget krav på att man ska vara svensk medborgare för att adoptera i Sverige. Huvudregeln är att man behöver vara bosatt i Sverige, vilket jag förstår du är. Eftersom du är bosatt i Sverige gäller reglerna i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § FB). Om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd i Sverige, ska rätten inhämta ett yttrande från Migrationsverket om det inte är obehövligt (4 kap. 17 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid (4 kap. 18 § FB).

För att du och din blivande fru ska kunna gifta sig krävs att det görs en hindersprövning innan ni gifter er. Hindersprövningen innebär att det måste kontrolleras att det inte föreligger något hinder för er att ingå äktenskap. Om någon av er är under 18 år, ni är nära släkt med varandra eller någon av er redan är gift eller i registrerat partnerskap utgör det ett hinder för att ingå äktenskap. När hindersprövningen är klar och godkänd kommer ni att få ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren när ni ingår äktenskap. Ansökan om hindersprövning sker genom att ni fyller i Skatteverkets blankett 7880 och skickar in eller lämnar in den till myndigheten. Eftersom din blivande fru inte är folkbokförd i Sverige måste hon styrka sin identitet med ett pass eller en giltig resehandling vid ett personligt besök på ett av Skatteverkets kontor. Det krävs även att hon lämnar in ett intyg med sitt aktuella civilstånd. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land hon nu bor i och får inte vara äldre än fyra månader.

För att det ska vara möjligt att adoptera din blivande frus barn krävs det att hon kan visa att hon är vårdnadshavare till barnet. Det krävs även att hon och barnet får rätt att flytta till Sverige. Om din blivande fru och hennes son får komma till Sverige och ni gifter er eller blir sambo kan du ansöka om att adoptera hennes son. Det kommer då att göras en adoptionsutredning enligt vilken Migrationsverket kommer att kontaktas för ett yttrande och även barnets föräldrar får möjlighet att yttra sig. Tyvärr kan jag inte ge någon prognos om vilka möjligheter du har att få godkänt en adoption eller ej.

Sammanfattningsvis krävs att din blivande fru har med sig pass för sig och sonen, ett intyg från en behörig myndighet i Colombia om hennes civilstånd samt det kan vara en god idé att även inneha intyg om att hon är ensam vårdnadshavare för sin son.

Om du behöver hjälp av en av våra jurister inför adoption eller äktenskap är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93218)