Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?

2019-05-20 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Min exsambo är skyldig mig pengar efter vår separation. Finns ett underskrivet skuldebrev på detta. Han har betalat 57% av detta. Han skickade ett långt mail om varför han inte anser att han ska betala mer.Jag har sagt att jag skickar in resten till kronofogden och då svarar han att skuldebrevet inte är bevittnat och att han tänker neka till att betala och säga att jag förfalskat hans namnteckning. Hur goda chanser har jag att vinna i en rättslig tvist?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att beskriva vad som talar för dig vid en eventuell tvist och vem som har bevisbördan för olika påståenden. Hur goda chanser du har att vinna i en rättslig tvist är tyvärr svårt att avgöra, i slutändan är det upp till domstol att göra.

När det gäller skuldebrev finns det inget krav att sådant ska vara bevittnat. Ett skuldebrev är giltigt, i princip även om det inte är undertecknat. Ur bevishänseende är det dock en god idé att det är undertecknat.

Den som påstår att en skuld finns är den som har bevisbördan. Bevisbördan innebär att du måste visa att skulden finns vilket du kan göra med hjälp av skuldebrevet. Om din f.d. sambo påstår att skuldebrevet är förfalskat övergår bevisbördan till honom. Det är då upp till honom att bevisa att underskriften är förfalskad. Huruvida det är möjligt i ditt fall kan jag på grund av brist om information inte avgöra. Det som talar till din fördel, och som kan användas vid en tvist, är att mer än hälften av skulden är betald redan. Om skuldebrevet nu vore förfalskat torde det inte finnas skäl för din f.d. sambo att betala mer än hälften av skulden, vilket bör vara till hans nackdel.

Ett skuldebrev är ett bra bevismedel i domstol när det tvistas om en skuld. Därav torde det finnas goda möjligheter för dig att nå framgång. Som stadgat inledningsvis är det dock domstolen som får avgöra det i slutändan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll