Hur går man tillväga när någon skapat ett fejk-konto i ens namn på Facebook?

FRÅGA
Min sambos fd fru,skilda sen typ 2010. Har öppnat ett facebook-konto i hans namn där hon lägger till nya vänner. Och har gjort en del inlägg. Det värsta är att hon skrivit att han jobbar på AA=anonyma alkolister. Han har ingen åtkomst till kontot. Hur gör vi för att gå vidare med detta??
SVAR

Hej!
Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar er fråga som att ni undrar om det går att anmäla din sambos ex-fru och om det går att ta bort kontot på något vis. I mitt svar kommer jag först besvara frågan om ex-frun begår ett brott för att sedan gå vidare till att besvara frågan om det går att ta bort kontot.

Begår ex-frun ett brott?
Regler om brott hittas i brottsbalken.

Ganska nyligen infördes ett brott i brottsbalken som fått namnet "olovlig identitetsanvändning" (4 kap 6 b § brottsbalken). Brottet olovlig identitetsanvändning begår den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Straffet är böter eller fängelse i högst 2 år.

Bestämmelsen ska kunna användas för att komma åt någon som lägger upp och använder ett konto i annan persons namn på ett socialt nätverk som Facebook Det som krävs för att person ska bli dömd för brottet är alltså att följande krav är uppfyllda:

- Användningen sker olovligen - med det menas att användningen sker utan samtycke från din sambo.

- Det ska vara användning av en persons identitetsuppgifter - med identitetsuppgifter avses uppgifter som normalt används för att identifiera eller peka ut viss fysisk person. Typiska identitetsuppgifter är namn, samordningsnummer, e-postadress och fotografi. Det viktiga är att uppgifterna var för sig eller tillsammans ska kunna användas för att identifiera din sambo. Det krävs att uppgifterna är unika för din sambo, så att det är tydligt att de avser honom.

- Gärningsmannen ska utge sig för att vara annan person

- Den vars identitetsuppgifter har använts ska drabbats av skada eller olägenheter till följd av att gärningsmannen utgett sig för att vara annan person.

Den situation du beskriver i frågan kan mycket väl omfattas av brottet "olovlig identitetsanvändning". Ex-frun har utan lov använt din sambos identitetsuppgifter och utgett sig för att vara din sambo. På kontot sprider hon uppgifter om din sambo som gör att han riskerar att drabbas av skada eller olägenhet.

Min rekommendation är att ni polisanmäler detta. Det kan ni göra genom att ringa polisen på 114 14 eller genom att besöka en polisstation.

Går det att ta bort kontot?
Facebook arbetar för att ta bort falska konton. På Facebook kan ni anmäla kontot som utger sig för att vara din sambo för identitetsstöld. Om Facebook ser att det är ett fejk-konto så kommer det att tas bort. Ni kan läsa mer om hur ni går tillväga här.

Om ni vill göra en polisanmälan för olovlig identitetsanvändning skulle jag rekommendera att ni först pratar med polisen innan ni anmäler kontot på Facebook så att inte kontot raderas innan det finns dokumenterat.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92183)