Hur går man tillväga när grannen ”ofredar” oss?

Vi har sedan en tid haft en "konflikt" med en granne som inte tycks vilja förstå att vi inte vill störas av familjens musikspelande. Spelandet har pågått till till och från och vi har i de flesta fall påpekat att vi känt oss störda av detta. Sedan en tid tillbaka har spelandet nästan upphört men istället har vi nu råkat ut för att ägg kastats mot ett fönster och att skräp och grenar slängts in på tomten. Det är väldigt tydligt från vilket håll som sakerna kastats mot vårt hus/tomt men någon gärningsperson har vi tyvärr inte kunnat identifiera - ännu.

Vad kan vi som drabbade göra åt detta och hur kan man gå vidare ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Denna/ dessa typer av händelser kan rubriceras som ”ofredande” och regleras i brottsbalken (BrB).

I 4 kap 7 § BrB stadgas det att Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.”

Paragrafen rymmer många olika situationer... så som att någon ringer/ sms:ar upprepade gånger, om man spottar någon i ansiktet samt om någon spelat hög musik upprepade gånger. Det finns även ett rättsfall där en pojke vid upprepade tillfällen kastat ägg mot ett hus. Pojken dömdes till ofredande och fick böter i påföljd.

I ert fall så bör det vara fråga om ”oljud eller annat hänsynslöst beteende”. För att någon ska kunna åtalas för ofredande krävs det vid ”hänsynslöst beteende” att det utgjort en kännbar fridskränkning för er. Denna bedömning är upp till domstolen att avgöra men ni ska i vart fall upplevt handlingarna som störande. Det krävs alltså att någon faktiskt ha blivit ofredad (ha blivit störd/känt sig trakasserad och så vidare) för att brottet ofredande skall kunna anses ha begåtts, vilket ni verkar gjort i fallet.

Vidare så krävs det att personen som gör detta mot er har en viss medvetenhet om att handlingarna hen gör är störande för er. Jag skulle råda er, om ni får reda på vem personen är, att tydligt göra klart för personen att ni blir störda av dennes beteende. Detta gör det ju självklart för personen att ni upplever handlingarna som störande.

Om ni får reda på vem personen är och gör klart för denna att ni upplever beteendet störande, men personen ändå skulle fortsätta, så rekommenderar jag att göra en polisanmälan. I många fall krävs det att det finns många händelser som ligger till grund för att någon ska kunna dömas för ett ofredande, därav är det bra om ni dokumenterar och berättar alla handlingar personen gjort. Exempelvis kan ni ta kort på skräpet och äggen som slängs på er tomt.


Hoppas ni fick svar på er fråga och får löst problemet med er granne!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”