Hur går man tillväga för att ta tillbaka ett erkännande och vad kan påföljden (straffet) bli för innehav av narkotika för eget bruk när man är ostraffad sedan tidigare?

Om min vän har har erkänt innehav av narkotik för eget bruk, men vill ta tillbaka erkännandet, hur går hen tillväga?

Personen som grejerna tillhör är villig att träda fram och erkänna.

Personen är ostraffad sen innan och har aldrig haft med polisen att göra, vad kan hen vänta sig för straff?

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i Rättegångsbalken (RB) och dels i Narkotikastrafflagen (NSL).

Ta tillbaka ett erkännande
Det är fullt möjligt att ändra sig och ta tillbaka ett tidigare erkännande både innan en eventuell rättegång inleds och i domstolen. Ett erkännande har ett bevisvärde (RB 35 kap. 3§). Det innebär alltså att rätten måste göra en prövning av om erkännandet verkligen stämmer utifrån de övriga omständigheter som finns så att ingen oskyldig döms. Din vän blir med andra ord inte dömd bara av den anledningen att hen har erkänt. Hen kan alltså säga att det hen erkänt inte stämmer men var beredd på att det tidigare erkännandet förmodligen kommer att användas som bevis i rätten. Åklagaren har nämligen under rättegången rätt att läsa upp vad din vän har sagt till polisen under förundersökningen om berättelsen skulle ha ändrat sig. Om annan bevisning bekräftar skulden kan domstolen bedöma tillbakatagandet av erkännandet som opålitligt och inte så trovärdigt.

Min rekommendation för att ta tillbaka erkännandet är i alla fall att ta kontakt med polisen så att den ändrade inställningen kommer med redan i förundersökningen. Känner ni till vem som är förundersökningsledare för fallet är det smidigast att ta kontakt direkt med den personen. Under förundersökningen ska det utredas om åtal ska väckas eller inte. Det ska utredas om det har begåtts något brott och om bevisningen räcker till för en fällande dom senare i domstolen (RB 23 kap. 2§). Det är alltså inte säkert att åtal inte väcks om erkännandet tas tillbaka men om någon annan person tar på sig skulden för brottet är det möjligt att utredningen visar på otillräckliga bevis eller att brottet inte har begåtts av din vän så att förundersökningen och utredningen gentemot hen läggs ner.

Påföljd (straff) för innehav av narkotika för eget bruk
Det är möjligt att dömas för innehav och brukande av narkotika enligt NSL 1§ 6p. Vad gäller påföljd (straff) är det tyvärr jättesvårt att svara på exakt utan alla omständigheter. Det hela beror på omständigheterna i fallet, vilken typ av narkotika det rörde sig om, mängden narkotika etc. När det rör sig om innehav för eget bruk är det dock ofta fråga om ett ringa (lite lindrigare) brott enligt . Påföljden (straffet) för det är böter eller fängelse i högst 6 månader. Skulle det bedömas vara fråga om brott av normalgraden kan det istället vara fråga om fängelse i upp till 3 år ().

Domstolen brukar ta hänsyn till om man är ostraffad sedan tidigare i påföljdsbedömningen. Det finns exempelvis ett fall från Högsta domstolen (NJA 2008 s. 653) där den åtalade inte var straffad sedan tidigare och det inte heller fanns anledning att tro att denne skulle bruka igen. Det rörde sig om 0,73 gram kokain och påföljden blev satt till böter och villkorlig dom. Det kan vara en fingervisning men det ska betonas att det är upp till domstolen i varje enskilt fall.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”