Hur går man tillväga för att inte stå som rättslig fader till sitt barn?

2020-10-31 i Adoption
FRÅGA
Hejsan, jag har en dotter som jag inte har vårdad över, ingen kontakt med och jag lider av diverse psykisk sjukdomar och åker därför in väldigt mycket in och ut ifrån psykiatriska mottagningar. Detta ställer till problem med då allt ska bekräftas med modern osv osv. Min dotter har det bättre med hennes mor, hennes styvfar och lillebror än jag någonsin kommer att ge henne. Jag har tittar och ser att möjligheten att jag skulle ge upp henne via adoption inte skulle fungera. Vilka möjligheter finns? Jag vill inte att när min dotter blir äldre ska behöva ta emot samtal från psykiatrin mitt i nätterna för att behöva förklara att jag bara i hennes ögon står som far på papper.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråg!

Som jag förstår din fråga vill du veta vad du kan göra för att du inte ska stå registrerad som rättslig fader för din dotter. Det finns en möjlighet för dig att adoptera bort din dotter. Detta görs på enklast sätt genom att dotterns styvfar adopterar henne, förutsatt att han är över 18 år (4 kap. 5 § Föräldrabalken). För att adoptionen ska kunna göras krävs det att vårdnadshavarna har samtyckt till detta. Det krävs med andra ord att dotterns moder samtycker till adoptionen. Om din dotter är över 12 år måste likaså hon samtycka till adoptionen (4 kap. 7 Föräldrabalken). Om din dotter är över 18 år och på så vis betraktas som vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till att en adoption görs sett till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § Föräldrabalken).

Socialnämnden kommer i samband med ansökan om adoption att tillsätta en adoptionsutredning (4 kap. 2 § Föräldrabalken). Socialnämnden kommer därefter det att utredningen är avslutad lämna ett förslag till beslut till rätten. Förlaget kommer endast fungera som underlag för rätten som kommer att ta det slutgiltiga beslutet i frågan (4 kap. 14 och 15 § Föräldrabalken). Konsekvenserna av om adoptionen går igenom blir att modern och styvfadern kommer att ses som gemensamma föräldrar till barnet, och att båda därefter kommer att ha gemensam vårdnad (4 kap. 21 och 22 § Föräldrabalken).

Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att genomföra en adoption så kan du ta kontakt med psykiatrin för att diskutera saken med dem. De kanske kan ta bort din dotter som kontaktperson så hon inte informeras om dina vistelser till psykiatrin.

Hoppas att allt löser sig! Jag önskar dig allt gott!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (591)
2021-04-30 Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?

Alla besvarade frågor (92029)