FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/05/2022

Hur går man tillväga för att anmäla ett brott och kan en person med psykisk störning hållas ansvarig för brott?

Hej jag har en fråga hur går man tillväga att anmäla en person som är Schizofreni och inte fattar det han gör är straffbart och blandar in andra folk i sina fantasier och historier genom att förföljer en dotter till en person som lever under skydda identitet och sprider grovt förtal om folk hela tiden

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur anmäler man ett brott?

Till att börja med om du misstänker att en person har begått ett brott kan du alltid polisanmäla det, då det sedan är polis som utreder om ett brott har begåtts och åklagaren som väcker åtal om det finns tillräckligt med bevis för att avgöra det genom en huvudförhandling (rättegång). Om det inte är akut kan du t.ex. ringa till polisen via 114 14 eller uppsöka närmsta polisstation för att anmäla brottet på plats. 

Kan en schizofren person begå brott?

De brotten du påstår att personen i fråga har begått, eller begår, kan vara olaga förföljelse (4 kap. 4 § b BrB) och förtal (5 kap. 1 § BrB). Det är upp till polisen att utreda och åklagaren att styrka att brott har begåtts genom att ta fram bevisnings som styrker detta. Man brukar tala om att de objektiva och subjektiva rekvisiten för brottet måste vara uppfyllda för att kunna döma någon till ansvar.  Det objektiva rekvisiten är det som står i lagen, t.ex. för förtal krävs det att: (i) någon ska utpeka någon annan (ii) som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, (iii) eller lämnar en uppgift ägnat att utsätta denna för andras missaktning. Alla dessa måste var uppfyllda för att den objektiva delen ska anses uppfylld. Personen i fråga måste även ha uppsåt, d.v.s. måste vara medveten om vad den gör och göra det med en avsikt eller att det motsvarar vad personen insett, uppfattat eller antagit. Detta utgör den subjektiva delen och måste också vara uppfylld för att ett brott ska ha begåtts. Vidare finns det en princip inom straffrätten som kallas, konformitetsprincipen, vilket innebär att gärningspersonen ifråga måste haft förmåga och tillfälle att följa lagen. I Sverige är vi av den uppfattningen att även personer med psykisk sjukdom, som t.ex. schizofreni, kan begå brott och ha s.k. uppsåt till det, vilket innebär att psykiskt sjuka även kan begå brott. Det tas däremot i beaktning vid påföljdsvalet om personen i fråga skulle bli dömd, då istället för fängelse kan t.ex. vård aktualiseras (30 kap. 6 § BrB). 

Sammanfattning

På polisens hemsida (här) finns det mer information om hur man kan anmäla ett brott. Om du då misstänker att personen i fråga har begått och begår brott skulle jag därför rekommendera dig att vända dig till polisen, som kan avgöra om det rör sig om t.ex. olaga förföljelse och olaga hot i lagens mening, då jag inte kan bedöma detta utifrån att mer information behövs. En person som lider av schizofreni kan som sagt begå brott enligt uppfattningen i svensk straffrätt, men det tas i beaktning om personen skulle bli dömd då fängelse i sådana fall sannolikt inte skulle dömas ut då det inte är en lämplig påföljd. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”