Hur går jag tillväga vid indraget körkort under prövotiden?

Tappade körkortet när jag hade prövotid, jag kan inte arbeta om jag inte har körkort, hur gör jag ?

Lawline svarar

 

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har fått körkortet indraget under prövotiden och undrar hur du ska gå tillväga, då ditt arbete kräver innehav av körkort. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i ditt fall och hur du kan gå tillväga.

Indraget körkort under prövotiden

Om ditt körkort återkallas under prövotiden, måste du göra ett nytt körkortsprov (körprov och teoriprov) för att få ett nytt körkort (5 kap § 15 körkortslagen). För att göra ett nytt körprov måste du även ansöka om körkortstillstånd och genomföra riskutbildning (4 kap § 1 körkortslagen).

Efter att ett körkort återkallats (5 kap § 3 körkortslagen) inträder en spärrtid, under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap § 6 körkortslagen). Spärrtidens längd beror på allvaret i överträdelsen som ledde till indragning av körkortet, samt om andra eller samma överträdelse har begåtts tidigare. Du kan tidigast ansöka om ett nytt körkort sex månader innan spärrtiden går ut, och tillståndet kan tidigast godkännas två månader innan spärrtidens slut.

Rätt att överklaga

Om du anser att Transportstyrelsens beslut att dra in ditt körkort är felaktigt, kan du överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol  (8 kap § 1 körkortslagen). Överklagandet är kostnadsfritt, och skickas till Transportstyrelsen, som i sin tur skickar den vidare till domstolen. Rätten att överklaga gäller oavsett spärrtid.  På domstolens hemsida hittar du vidare information om vad överklagandet bör innehålla.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen. 

Med vänlig hälsning, 

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning