FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/08/2019

Hur går jag tillväga om jag vill bli adopterad av min styvförälder?

Hej jag är 38 år och skulle vilja att min styvpappa ska adoptera mig min riktigt pappa är bortgången och jag skulle vilja göra det som en överraskning han har varit min styvpappa sen jag var 6år och han är gift med min mamma. Och underbar hur jag ska gå tillväga för att genomföra det. Eller går inte det ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Du undrar om det är möjligt att din styvpappa kan adoptera dig när du är i vuxen ålder och om det är möjligt för dig att på egen hand ansöka om en sådan adoption.

I mitt svar kommer jag svar gå igenom de aktuella bestämmelserna som är viktiga samt beskriva hur processen går till. Värt att notera att reglerna om adoption av vuxen skiljer sig från de som gäller vid adoption av barn genom att det uppställs färre krav vid adoption av vuxna. Därför kommer några av de lagrum jag går igenom inte vara så relevanta för dig då din fråga gäller adoption av vuxen (dig själv).

1. Du som är över 18 år (även äldre) kan adopteras. Ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Det är alltså endast den som vill adoptera som kan ansöka om adoption. I ditt fall behöver det vara din styvpappa som gör ansökan om att adoptera dig.

2. Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Av din fråga framgår inte vart du eller din styvpappa och mamma bor. Man kan dock på domstolens hemsida söka efter vilken tingsrätt som är behörig domstol för att behandla en inskickad ansökan om adoption (här).

3. Som tidigare nämnts ställs inte lika många krav när man ansöker om adoption av vuxen som vid barn, däremot finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det man tittar på är om relationen mellan den som ansökt om adoption och den som sökande vill adoptera, och om det finns särskild anledning till en adoption med särskilt beaktande av det personliga förhållandet dem emellan och även i övrigt om det är lämpligt (4 kap. 4 § första stycket FB). Vid bedömningen tittar man även på om den som ansökt om adoption har uppfostrat dig, eller om adoptionen annars är mer för att bekräfta att det funnits en relation mellan er som annars motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § andra stycket FB).

I ditt fall borde inte denna bestämmelse vara ett hinder för dig att ansöka om att bli adopterad utifrån uppgifterna du lämnat. Regeln infördes för att man dels ville förhindra adoptioner från utlandet som skulle göra det lättare för dessa att få uppehållstillstånd. Regeln klargör också att adoption av vuxen är möjligt när en icke biologisk person har uppfostrat denne och man har ett särskilt band till varandra. Du nämner att din styvpappa har funnits i ditt liv sedan du var liten och tycks ha uppfostrat dig tillsamman med din mamma, samt att ni verkar ha en särskild relation till varandra.

4. Adoption kräver som huvudregel samtycke och att personen som ansöker om det antingen är gift eller sambo med den person vars barn den vill adoptera (4 kap. 6 § andra stycket FB). Vanligen krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att adoption ska kunna ske. Du är dock över 18 år vilket innebär att du inte behöver inhämta samtycke, i ditt fall från din mamma. Det enda samtycket som krävs är din egen; att du samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB).

Trots att inget samtyckte krävs ska den som är biologisk förälder ges tillfälle att yttra sig över adoptionen (4 kap. 18 § FB). Bestämmelsen gäller oavsett om det är vuxenadoption eller adoption av barn. Det innebär i ditt fall att din mamma har rätt att yttra sig inför tingsrätten; men det krävs inget samtycke för att adoptionen ska kunna ske.

5. Den som sökande vill adoptera ska ges tillfälle att få yttra sig över adoptionen (4 kap. 19 § första stycket § FB). Det behövs däremot inte om den som sökande vill adoptera redan har skrivit under dennes ansökan om adoption om att den godkänner denna (4 kap. 19 § andra stycket FB).

6. Resultatet av en adoption är att den som har ansökt om adoption och vars ansökan godkänns av tingsrätt, blir adoptant. Det skulle innebära att din styvpappa skulle bli din adoptant, och att du skulle ses som deras gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Det har betydelse när det gäller rätten till arv.

Sammanfattning

Det är möjligt att bli adopterad som vuxen däremot krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning för adoption är att din styvpappa är gift med din mamma och att tingsrätten finner att det är lämpligt att adoption sker. Jag kan tyvärr inte ge dig ett besked om hur en eventuell ansökan skulle bedömas, mer än att det utifrån dina uppgifter finns goda förhoppningar.

Ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera och skickas därefter till behörig tingsrätt. Det innebär tyvärr att du inte på egen hand kan ansöka om att bli adopterad och på så vis överraska din styvpappa, utan det måste han själv göra. Däremot tror jag han skulle bli mycket glad om du frågade honom.

Jag skulle råda dig att du frågar din styvpappa om han vill adoptera dig. Om en ansökan då upprättas att du även skriver under att samtycker till adoptionen innan den skickas in till tingsrätt. Vidare skulle jag råda dig att ni tillsammans, eller din styvpappa kontaktar behörig tingsrätt och frågar om hur en ansökan i ert fall ska utformas och vad den ska innehålla, då det inte uppställs några specifika krav om det i lagen. Vid ansökan om adoption tas en avgift på 900 kr, det kan du läsa mer om här.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”