Hur går jag tillväga om jag blir uthängd av andra människor?

FRÅGA
Blir mobbad av ett hel bostadsort o uthängd. Vad göra? Behöver hjälp
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du hur du ska gå tillväga när du blir uthängd av flertalet människor. Med tanke på att omständigheter inte framgår, huruvida det handlar om fysisk eller psykisk mobbing, så kommer svaret att grunda sig på vad du kan tänkas menas med att du blir uthängd, alltså anar jag att du menar så kallad ärekränkning.

Vad gäller enligt lag?

Den situationen du beskriver skulle alltså kunna tänkas falla under begreppet förtal, vilket är ett ärekränkningsbrott, som regleras i 5 kap. brottsbalken (BrB). I 1 § BrB står det att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."
Om någon utger uppgifter om en annan person och den informationen är ägnad att utsätta personen för andras missaktning kallas det för förtal, vilket, likt ovan nämnt, är ett ärekränkningsbrott.

Det krävs inte någon om att informationen som utlämnats faktiskt har medfört andras missaktning, utan bedömningen görs ur den utsatta personens synvinkel, alltså din synvinkel, samt även av den personens omgivning. Huruvida informationen är sann eller inte är också irrelevant. Informationen ska vara av nedsättande beskaffenhet, och det ska vara fråga om en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Det krävs dock inte att uppgiften är nedsättande enligt den "allmänna uppfattningen" i samhället. Det räcker att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för "andras missaktning".

Brottet förtal ska röra sig om information av allvarlig art, och lämnar en person ut information om dig som riskerar att andra människor tappar aktningen för dig så kan du anmäla den eller de personerna för förtal. Vanligtvis kopplas polis och åklagare in om det rör sig om särskilt klandervärda uppgifter som får stor spridning, vilket drabbar den utsatta mycket hårt.

Sammanfattningsvis
Vad du kan göra är att du gör en polisanmälan, och på så sätt kan du också väcka åtal. I och med att förtal är ett ärekränkningsbrott så får inte åtal väckas av någon annan än målsäganden, i denna situationen du, enligt 5 kap. 5 § BrB. Vad man dock ska vara medveten om är att innan man bestämmer sig för att väcka åtal, så finns det en risk att den som väcker åtal får stå för samtliga rättegångskostnader om den förlorar i domstol.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (796)
2019-03-14 Att kalla någon för psykopat - förtal?
2019-03-12 Vad krävs för att någon ska bli fälld för förtal?
2019-03-10 Vart går gränsen för förtal som brott?
2019-03-10 Kan man fritt sprida domar?

Alla besvarade frågor (66923)