Hur går jag tillväga för att ogiltigförklara en uppsägning jag anser sakna skälig grund?

FRÅGA
Hej, Om jag vill ogiltigförklara en uppsägning som jag anser saknar saklig grund - hur gör jag det? Behöver jag informera arbetsgivaren skriftligen? Vad bör ogiltighetsförklaringen innehålla? Och är det först därefter jag kan gå till en jurist/advokat för att lämna in en stämningsansökan? Tacksam om processen kan förtydligas. Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ogiltigförklarande av en uppsägning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Du bör underrätta arbetsgivaren i skrift snarast

Vanligtvis måste du underrätta arbetsgivaren att du önskar yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen senast två veckor från den dag du fick beskedet.

Om du inte fick en skriftlig uppsägning med tillhörande uppsägningsbesked, som bland annat förklarar hur du ska gå tillväga för att yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen, har du i stället fyra veckor på dig att underrätta arbetsgivaren (40 § första stycket LAS).

Du bör alltid framställa alla typ av krav i skrift, för att vara på den säkra sidan, och handlingen behöver egentligen inte innehålla något mer än förklaringen att du avser att föra en talan om ogiltigförklaring av uppsägningen mot arbetsgivaren.

Du bör även kontakta facket eller annat ombud snarast

Du kan alltid kontakta facket, om du är med i ett fackförbund, eller annat ombud i arbetsrättsliga tvister, om inte annat så för rådgivning om hur du bör gå tillväga.

Ett ombud kan bland annat hjälpa dig med att lämna in en faktisk stämningsansökan till domstol, vilket är nästa steg, och företräda dig i ärendet (34 § första stycket LAS).

Noterbart är att din anställning inte upphör att gälla om en talan om ogiltigförklaring väcks, vilket innebär att du har rätt till samma lön och förmåner som tidigare.

Dock har arbetsgivaren möjlighet att begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut, vilket i sin korthet kan beskrivas som ett separat beslut i en mindre del av den stora frågan, där domstolen kan avgöra att din anställning ändå ska upphöra, innan dess att tvisten slutligen avgjorts (34 § andra stycket LAS).

Även om uppsägningen ogiltigförklaras kan arbetsgivaren köpa ut dig

Som en sista beaktansvärd punkt kan nämnas att en ogiltigförklaring av uppsägningen inte nödvändigtvis leder till att du får behålla din anställning, eftersom arbetsgivaren under alla omständigheter alltid har rätt att köpa ut dig genom att betala ett skadestånd, vars storlek bestäms av hur länge du jobbat på företaget (39 § första stycket LAS).

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick klarhet i dina frågeställningar, och önskar dig en trevlig helg.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80617)