FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar25/10/2018

Hur går jag tillväga för att få fullbetalt av min före detta man?

Hej

2011 skildes jag o min man. Något år senare köpte jag en bostadsrätt o fick då en summa pengar enl äktenskapsförordet av honom.

Dock inte hela summan o det som kvarstår skulle jag vilja få honom att betala ut så vi inte har några ekonomiska tvister längre.

Hur går jag till väga då? Har påtalat det flera gånger för honom men han vägrar betala ut det sista han är skyldig mej.

Är detta nåt ni kan hjälpa mej med??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns främst två olika vägar:

För att kunna få ut de pengar som du har rätt till kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om att de utfärdar ett betalningsföreläggande. Tillämplig lag i ditt fall blir lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). För att få beslut om ett betalningsföreläggande krävs att du ansöker skriftligen och grund till varför du ska få pengar samt uppger belopp, förfallodatum och den ränta som begärs, detta enligt 9–11 §§ LBH. Ansökan kostar 300 kr. Du kan även få ersättning för de kostnader som du haft genom ansökan enligt 17 § LBH. De kostnader du kan få ersättning för är 380 kr, se 48 § första stycket LBH. Underskrift av dig krävs enligt 19 § LBH på din ansökan.

Efter du har ansökt kommer din före detta man få svara på ditt krav. Då finns möjliga utfall, antingen betalar han dig. Eller så svarar han inte och då meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag och går då vidare till verkställighet vilket innebär att de börjar driva in skulden. Kostnad tillkommer på 600 kr. Utmätning sker genom 3 kap. 1 § 8 p. utsökningsbalken (UB) och sker genom sakutmätning 4 kap 1 § UB som är ex pengar på banken eller löneutmätning 7 kap. UB.

Eller han bestrider din ansökan, enligt 31 § LBH. Om han skulle bestrida ditt yrkande om betalning får du välja att antingen strunta i det eller ta målet vidare till tingsrätten, 34 § LBH. Kostnad för detta är mellan 600–2500 kr beroende på storleken på skulden.

Alternativet till detta är att väcka en talan om fullgörelse i tingsrätten enligt 13 kap 1 § 2 p. rättegångsbalken (RB). Du skickar då in en stämningsansökan om att din före detta man ska betala det belopp som är kvar. Detta blir dock en dyrare process än en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper KrögerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?