Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?

2020-07-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Haft en hyresgäst som haft gäster i hemmet och festat medans jag varit borta. Under denna festen förstörs saker i mitt hem, hyresgästen försvinner o återkommer inte. Hyresgästen skyller på gästerna som befann sig i hemmet under festen och vägrar betala för skadorna. Hur går jag till väga för att få ersättning för skadorna som vållats pga en fest som inte fick ske i mitt hem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du är förstahandshyresgäst och att du har hyrt ut din lägenhet i andra hand. I lagens mening är det nämligen så att andrahandshyresgästen och hyresvärden inte står i något avtalsförhållande. Det innebär att hyresvärden och andrahandshyresgästen inte har några skyldigheter eller rättigheter i förhållande till varandra. Om andrahandshyresgäst orsakar en skada blir denne bara skyldig att ersätta förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen svarar i sin tur mot hyresvärden.

Hyresgästens vårdplikt:

Enligt 12 kap 24 § Jordabalken (JB) har man som hyresgäst en plikt att väl vårda hyreslägenheten. Detta innebär att man ska använda lägenheten aktsamt så att ingen skada uppkommer. Uppkommer skada kan hyresgästen göras ekonomiskt ansvarig för eventuell reparation. Hyresgästen ansvarar också för skada som genom vårdslöshet eller försummelse orsakas av personer som gästar hyresgästen. Däremot blir hyresgästen inte ansvarig för rena olyckshändelser.

Då hyresgästen flyttar från lägenheten skall den återställas i det skick den var vid inflyttning. Det görs dock undantag från normalt slitage, precis som du nämner i din fråga. Detta innebär att en skada inte ska förväxlas med normalt slitage då hyresgästen inte kan bli betalningsskyldig för normalt slitage. Vad som är normalt slitage jämfört med vad som är skada är en bedömning från fall till fall. I praxis har vanligtvis ett antal skruvhål och spikhål efter tavlor och hyllor ansetts vara normalt slitage.

I ditt fall:

Du har rätt till ersättning för skadorna din hyresgäst orsakat in ditt hem då skador som uppstår på grund av en fest inte som regel räknas som orsakade pga olyckshändelse. Din hyresgäst kan inte skylla på att det var hens gäster som orsakade skadorna.

I ett läge där det inte går att nå en överenskommelse återstår att vända sig till antingen kronofogden för att få ersättning. Detta gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande. Ett annat alternativ är att vända dig direkt till tingsrätten genom en stämningsansökan. Kronofogden har inte rätt att avgöra vem som har rätt i en tvist och överlämnar därför sådana ärenden till tingsrätten. Därför kan det vara smidigare att, om du vet att hyresgästen ändå inte kommer att betala frivilligt, gå direkt till tingsrätten. Det bästa är dock alltid att försöka lösa konflikter i samförstånd trots att det kan innebära att man inte får precis som man vill. Om det absolut inte går att komma överens tycker jag att du ska berätta för hyresgästen vilka konkreta åtgärder du överväger att vidta (d.v.s. vända dig kronofogden eller skicka in en stämningsansökan till tingsrätten) och så kanske det fungerar som påtryckningsmedel.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1895)
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?
2021-02-28 ​Hyresrätt vid flytt utomlands.

Alla besvarade frågor (89823)