Hur går jag tillväga för att få betalt av en gäldenär som inte vill betala frivilligt?

FRÅGA
Jag har skrivit ett skuldebrev med en släkting som är skyldig mig 600.000:- där jag från dagen jag vill ha tillbaka mina pengar så har hen 1 månad på sig att genomföra betalningen till mig. Om tiden löper ut och han inte vill betala, hur går jag då till väga för att kräva återbetalning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns flera olika vägar du kan gå för att kräva återbetalning av en skuld som har förfallit till betalning om personen ifråga inte är intresserad av att betala. Antingen kan du stämma din släkting i tingsrätten direkt och yrka på betalning av skulden med stöd av skuldebrevet. Det enklaste sättet att börja på är dock att du vänder dig till kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöker om ett betalningsföreläggande gentemot din släkting. Då skickar kronofogden ett brev, som kallas för ett föreläggande, till din släkting. När denne har tagit emot brevet så kan han välja att agera på ett antal olika sätt.

Till att börja med så kan han givetvis välja att betala skulden. Om detta sker så ska genast du dra tillbaka din ansökan om betalningsföreläggande skriftligen. Vidare så har han möjlighet att bestrida skulden skriftligen till KFM. Du får då välja att ta ärendet vidare till domstol, alternativt så kan du välja att KFM skriver av ärendet. Det tredje alternativet är att din släkting vare sig bestrider eller betalar skulden. Då meddelar KFM ett utslag där han uppmanas att betala dig, i detta läge så har han ytterligare en möjlighet att bestrida och begära återvinning och då kommer ärendet precis som om han hade bestridit i första läget att tas över av domstol ifall du vill detta.

Om din släkting inte bestrider när utslag har meddelats så börjar KFM att driva in skulden genom e x utmätning av lön eller andra tillgångar.

Du bör vara medveten om att det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande och avgiften för att skicka ärendet till domstol är antingen 600 eller 2 500 kronor beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att hanteras där. Detta är pengar som du måste betala för att KFM och/eller domstolen ska hantera ärendet. Detta kan du dock begära ersättning för i din ansökan.

Du ska givetvis bifoga skuldebrevet som bevis i din ansökan. Om ärendet hamnar i domstol och domstolen dömer till din fördel så blir domen en s k exekutionstitel som kan lämnas till KFM för sedvanlig indrivning av skulden.

Om du klickar på länken nedan så finner du mer information om hur du går till väga för att ansöka om betalningsföreläggande samt en blankett för detta. Där finns även information om avgifter m m.

https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?