FrågaFAMILJERÄTTAdoption14/12/2018

Hur går jag tillväga för att adoptera en vuxen person?

Hej jag vill adoptera en vuxen person hon är här som asylsökande hennes pappa har gått bort och hon ser mig som pappa och min dotter som sin syster. Hur skall vi gå tillväga?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!


För att få svar så måste vi gå in i Föräldrabalken (FB) och kika.


En adoptionsansökan ska göras till Tingsrätten

En ansökan om adoption ska göras av dig som vill adoptera (FB 4 kap 11 §). Du ska göra ansökan till Tingsrätten i den ort där den som ska adopteras är folkbokförd. Är personen inte folkbokförd i Sverige så sker ansökan istället i den ort där du är folkbokförd (FB 4 kap 12 §). Det kan även hända att rätten behöver ett yttrande från Migrationsverket, om personen inte har ett svenskt medborgarskap och inte heller har något permanent uppehållstillstånd här (FB 4 kap 17 §).


Tingsrätten kommer att göra en bedömning angående om adoptionen bör godkännas eller ej

Socialnämnden blir ofta inblandad i adoptionsärenden, då de alltid måste göra en utredning när det är barn som ska adopteras. De kommer dock inte att göra någon utredning i ert fall, då det är en vuxen kvinna som ska adopteras (FB 4 kap 14 §). Det är istället Tingsrätten som kommer att få göra en bedömning för att se om adoptionen är lämplig. För det första så krävs det att du som tänker adoptera är över 18 år, vilket jag förutsätter att du är (FB 4 kap 5 §).


Det krävs särskilda skäl för att en adoption av en vuxen person ska godkännas

Värt att nämna är att det generellt är ganska svårt att adoptera en vuxen person, då det krävs särskilda skäl för att det ska få ske. Vid bedömningen ska man bland annat ta extra hänsyn till om du har uppfostrat kvinnan som du planerar att adoptera, eller om avsikten med adoptionen är att bekräfta en relation som motsvarar den mellan föräldrar och barn (FB 4 kap 4 §).


Kvinnan kommer att behöva lämna ett samtycke för att adoptionen ska kunna gå igenom

Kvinnan kommer dessutom att behöva lämna ett samtycke till adoptionen, då hon är över 12 år gammal. Något tillstånd från hennes föräldrar kommer däremot inte att behövas, då hon är en vuxen kvinna över 18 år (FB 4 kap 7 och 8 §).


En adoption får i regel i godkännas om dess syfte är att den som ska adopteras ska få uppehållstillstånd

Det finns ett rättsfall som möjligtvis kan vara bra för er att ha i åtanke. I rättsfallet kom man fram till att en adoption inte bör godkännas, om det huvudsakliga syftet bakom adoptionen är att personen som ska adopteras ska få ett uppehållstillstånd I Sverige. Detta för att man inte ska kunna missbruka de möjligheter till adoption som finns. Ni måste alltså genom relationens art kunna visa att det främsta syftet med adoptionen är att göra kvinnan till en del av din familj, för att adoptionen ska kunna gå igenom (NJA 1989 s. 67).


En bedömning i det enskilda fallet måste alltid göras

Om er ansökan kommer att gå igenom, vet jag givetvis inte. Så som jag har uppfattat det så så har du inte uppfostrat kvinnan, men att ni däremot har en relation som motsvarar den mellan barn och föräldrar. Jag vill dock upprepa det faktum att det dessvärre kan vara mycket svårt att adoptera en vuxen person, då det som sagt krävs särskilda skäl för att det ska kunna få ske. En bedömning i det enskilda fallet måste alltid göras.


Sammanfattning

En adoption av en vuxen person får endast godkännas om det finns särskilda skäl som talar för det. Ett exempel på ett sådant skäl kan t.ex. vara om ni vill bekräfta att ni har en relation liksom den som normalt finns mellan barn och föräldrar. En ansökan om adoption ska skickas in till Tingsrätten, som får göra en bedömning om adoptionen bör genomföras eller inte.


Mina råd

Jag skulle självklart råda er att skicka in en ansökan om adoption till Tingsrätten. Ett tips är att kika in på Sveriges Domstolars hemsida, där det bland annat finns praktisk information om hur en ansökan går till.

Jag skulle även rekommendera dig att ta kontakt med våra duktiga jurister på info@lawline.se, om du skulle vilja ha mer ingående hjälp i ärendet. Annars går det givetvis jättebra att ställa en ny gratisfråga likaså.

Jag hoppas att du har fått ett tillfredsställande svar på din fråga, och önskar ett stort lycka till med adoptionen!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”