FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/10/2020

Hur går en vuxenadoption till?

Jag är myndig och vill bli adopterad av en annan myndig person. Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din frågeställning.

Kan man adoptera en vuxen person?

Det finns möjlighet för en myndig person, dvs över 18 år, att bli adopterad. Förfarandet brukar då kallas vuxenadoption. Den som har fyllt 18 år får dock endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera och den som vill bli adopterad. Adoptionen måste även i övrigt anses som lämplig.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption beaktar man särskilt om sökanden exempelvis uppfostrat den som vill bli adopterad eller om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder (4 kap. 4 § FB).

Hur går man tillväga?

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna personen kallas sökanden eller adoptant. För att ansöka om adoption ska sökanden lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).

Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett och att det föreligger samtycke till adoption från den som sökanden vill adoptera (4 kap. 19 § FB). Även den som är förälder till den som sökanden vill adoptera ska ges tillfälle att yttra sig över adoptionen även om det rör sig om en vuxenadoption (4 kap. 18 § FB).

När målet är tillräckligt utrett fattar tingsrätten beslut om adoptionen ska beviljas eller nekas.

Vilka rättsverkningar får en adoption?

Om en adoption beviljas innebär det att den som har adopterats ses som barn till adoptivföräldern och inte längre som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopterats får arvsrätt från adoptivföräldern och inte från sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Sveriges Domstolar tillhandahåller även en guide för hur man går tillväga och vilka uppgifter man behöver för att ansöka om adoption. Den går att hitta här och går att följa steg för steg.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”