Hur går en vuxenadoption till?

2020-10-30 i Adoption
FRÅGA
Jag är myndig och vill bli adopterad av en annan myndig person. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din frågeställning.

Kan man adoptera en vuxen person?

Det finns möjlighet för en myndig person, dvs över 18 år, att bli adopterad. Förfarandet brukar då kallas vuxenadoption. Den som har fyllt 18 år får dock endast adopteras om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet som föreligger mellan den som vill adoptera och den som vill bli adopterad. Adoptionen måste även i övrigt anses som lämplig.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till adoption beaktar man särskilt om sökanden exempelvis uppfostrat den som vill bli adopterad eller om adoptionen på annat sätt avser att bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan ett barn och en förälder (4 kap. 4 § FB).

Hur går man tillväga?

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna personen kallas sökanden eller adoptant. För att ansöka om adoption ska sökanden lämna in en ansökan till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).

Rätten ska sedan se till att ärendet blir tillräckligt utrett och att det föreligger samtycke till adoption från den som sökanden vill adoptera (4 kap. 19 § FB). Även den som är förälder till den som sökanden vill adoptera ska ges tillfälle att yttra sig över adoptionen även om det rör sig om en vuxenadoption (4 kap. 18 § FB).

När målet är tillräckligt utrett fattar tingsrätten beslut om adoptionen ska beviljas eller nekas.

Vilka rättsverkningar får en adoption?

Om en adoption beviljas innebär det att den som har adopterats ses som barn till adoptivföräldern och inte längre som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopterats får arvsrätt från adoptivföräldern och inte från sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Sveriges Domstolar tillhandahåller även en guide för hur man går tillväga och vilka uppgifter man behöver för att ansöka om adoption. Den går att hitta här och går att följa steg för steg.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97371)