Hur går en bodelning mellan makar till?

2017-04-22 i Bodelning
FRÅGA
Om man har varit gifta sedan ett tag tillbaka och sedan ansökt om äktenskapsskillnad. Hur fungerar det då? Om jag äger en klocka till ett värde av 50 000 kr och äger vidare en fastighet som är belånad upp till 460 000 kr, som i dagsvärdet är värderat till 400 000 kr. Och min fd han äger bara 50 000 kr som han har på sitt bankkonto. Hur kommer bodelningen att se ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

ÄktB = Äktenskapsbalken. Detta är en lag som bland annat reglerar hur bodelning ska ske efter att ett äktenskap upplöses.

Till att börja med så är det viktigt att påpeka att enligt äktenskapsbalken så råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder, detta betyder att varje make äger sina tillgångar och är personligt ansvarig för sina skulder. ÄktB 1 kap. 5 §.

När ett äktenskap upplöses så ska makarna fördela sin egendom genom bodelning. Ett äktenskap kan upplösas genom en dom på äktenskapsskillnad. ÄktB 5 kap. 6 §, 9 kap. 1 §.

Vad som ingår i bodelningen:

Den egendom som ska ingå i bodelningen utgörs av makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är all den egendom som makarna äger som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som någon av makarna har fått genom arv eller gåva med föreskrift att egendomen ska vara enskild, egendom som har gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord som ni har upprättat och slutligen pengar som någon av makarna har erhållit genom vissa typer av försäkringar. ÄktB 10 kap. 1 §, 7 kap. 1-2 §.

Beräkning:

Under förutsättning att all eran egendom är giftorättsgods så kommer bodelningen att se ut på följande sätt:

Ditt giftorättsgods utgörs av klockan värd 50 000 kr samt fastigheten som är värd 400 000 kr.

Din före detta har giftorättsgods till ett värde av 50 000 kr i bankmedel.

Värderingen av giftorättsgodset ska ske när boet är utrett, detta är i nära anslutning till bodelningen. Det är viktigt att komma ihåg detta då fastigheten kan ha stigit eller sjunkit i värde när bodelning ska ske.

När vi nu utrett vilken egendom som ska ingå i bodelningen och vad den har för värde så ska era respektive andelar i boet beräknas. I denna beräkning så ska varje make avräkna dom skulder som denne hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Eftersom du har en skuld på 460 000 kr så får du räkna av denna från ditt giftorättsgods under förutsättning att denna fanns när talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 1-2 §.

Det som återstår av giftorättsgodset efter att skuldtäckning har gjorts är då dina 0 kr samt din före dettas 50 000 kr. Detta ska läggas samman och sedan delas på hälften mellan er. ÄktB 11 kap. 3 §.

Du erhåller alltså 25 000 kronor av din före dettas giftorättsgods i bodelningen.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94159)