Hur går det till om man vill anmäla någon för ärekränkning?

FRÅGA
Hej, jag undrar hur det går till om man vill anmäla ngn för ärekränkning? Min f d chef har trakasserat mig under cirka två års tid när jag jobbade för honom. Slutade vid jul 2018. Han har betett sig hotfullt, kritiserat mig utan grund, ifrågasatt min kompetens utan grund då han inte ens vet vad mina uppgifter varit mer än i stort. Nu har han smsat mig med otrevliga anklagelser som saknar grund, hotat med att ringa min nya chef vilket också skett och försökt smutskasta mig och tala om hur illojal jag varit. Det gick inte hem då min nya chef istället försvarade mig. Jag vill bara lägga detta bakom mig och gå vidare men nu när han inte låter mig vara ifred har jag fått rådet att anmäla honom för ärekränkning. Detta var väldigt kort beskrivet, hoppas ni ändå förstår lite och jag känner mig hotad och vet inte vad han kan ta sig till.Vänligen,
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag förstår att det är en mycket obehaglig och svår situation som du har hamnat i, och jag ska göra mitt bästa för att kunna hjälpa dig.

Om jag har förstått det rätt så vill du anmäla din före detta chef för ärekränkning, och undrar först och främst hur man går tillväga för att kunna gör det. För att få vägledning så får vi gå in i Brottsbalken (BrB). Jag kommer i mitt svar att först och främst redogöra för några av de brott som det eventuellt kan vara på tal om, för att därefter gå in på vad du kan göra

Din f d chef kan ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning"

Jag bedömer det som att det först och främst kan vara på tal om brottet "förolämpning", då din f d chef bland annat har utsatt dig för kränkande anklagelser. Vanärande hot kan också falla under kategorin "förolämpning", förutsatt att de inte är att betrakta som olaga hot förstås (BrB 5 kap 3 §). En förolämpning ska nämligen vara ägnad att såra någon, och framföras direkt till dig.

Bra att veta är dock att en åklagare endast kan väcka åtal under speciella omständigheter, när det kommer till fall om förolämpning. Om åklagaren av någon anledning skulle välja att inte väcka talan, så kan du kan istället själv väcka åtal.

Att kontakta din f d chef för att felaktigt smutskasta dig kan vara förtal

Jag bedömer det som att det dessutom kanske kan handla om förtal. Detta eftersom din chef bland annat har lämnat falska uppgifter till din nuvarande, som syftade till att få andra att känna missaktning gentemot dig och därigenom skapa skada. Syftet med gärningen skulle alltså vara att få människor i din omgivning att se dig som en "sämre" människa (BrB 5 kap 1 §). För det ska vara straffbart så måste det dock handla om uppgifter av en mer allvarlig art. Det får alltså inte avse uppgifter som är att betrakta som "vanliga". I ditt fall så har din f d chef ringt till din nya chef, med avsikten att smutskasta dig och kalla dig illojal. Jag kan dock dessvärre inte med säkerhet svara på om dessa handlingar är tillräckligt allvarliga för att kunna klassas som förtal, men det är utan tvekan en möjlighet.


Det kan också vara på tal om ofredande

Det som din f d chef har utsatt dig för skulle kanske också kunna klassas som ofredande. Denna punkt inte faller dock inte in under bestämmelserna om ärekränkning, men jag bedömer att det möjligtvis ändå kan vara aktuellt. För ofredande så krävs det t.ex. att din f d chef har använt ett hänsynslöst beteende gentemot dig. Exempel på sådana beteenden är bland annat om din f d chef genom ihärdiga skriftliga meddelanden (som t.ex. sms) har trakasserat dig under en tid. Även mobbning kan klassas som ofredande i vissa fall. Det är viktigt att handlingar har varit kännbara för dig under tidpunkten då gärningen utfördes, och att du därmed har blivit störd av dem. (BrB 4 kap 7 §).

Sammanfattning

Det kan med andra ord möjligtvis vara så att din f d chef har gjort sig skyldig till tre olika brott:

- Förolämpning

- Förtal

- Ofredande

Mina råd till dig

- Jag skulle först och främst också råda dig till att anmäla det hela så fort som möjligt. Det kan du göra via telefon på 114 14, eller genom polisens hemsida. En anmälan brukar oftast följas av ett förhör hos polisen, för att de ska kunna försöka reda ut vad som hänt. De brott som vi har talat om utgör främst målsägandebrott. Detta innebär i regel att det är du som ska väcka åtal, och inte åklagaren. Viktigt att veta är att det finns en risk för att du kommer att behöva betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader, om du skulle förlora målet.

- Du kan t.ex. gå in på Brottsoffermyndighetens webbplats för att få mer information gällande alltifrån frågor om polisanmälan, stöd under rättsprocessen till ekonomisk ersättning. Om du skulle behöva prata ut med någon så kan du exempelvis även vända dig till brottsofferjouren. Det går givetvis jättebra att ställa en ny fråga till oss på Lawline likaså.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen, och önskar ett stort lycka till med hela i fortsättningen!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (854)
2019-08-25 Förtal på arbetsplatsen av chef
2019-08-23 Påhopp, personangrepp och förtal
2019-08-22 Ta hjälp av advokat
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?

Alla besvarade frågor (72228)