Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?

2020-05-31 i Vittna
FRÅGA
Hej, jag har en vän som möjligtvis var med i ett bråk som troligen har lätt till en grovmisshandel. Och jag är ett vittne pga att jag vara med honom innan pch efter händelsen. När polisen stormade in lägenheten så höll dem utfrågning/förhör med mig, medans han blev häktad. Om det skulle leda till en rättegång skulle jag då bli kallad som vittne på rättegången. Och isf vad händer innan? Kommer man bli kontaktade av tex en advokat? Eller om man skulle vilja diskutera de, ska man sjölv då kontakta en advokat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att du funderar över hur reglerna ser ut angående att vittna i en brottmålsrättegång. Detta regleras i Rättegångsbalken (hädanefter förkortad RB). Nedan kommer jag att redogöra för hur reglerna ser ut och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Allmänt om vittne
I Sverige har vi vittnesplikt (36 kap 3 § RB). Detta innebär att du är skyldig att vittna i domstol (om du exempelvis sett eller gjort iakttagelser vid ett brott) om åklagaren eller den tilltalade och dess försvarare anser att det behövs.

Innan rättegången
Ska du vittna vid en rättegång kommer du att få en kallelse (36 kap 7 § RB). I denna ska det finnas information om parterna och målet, kort vad förhöret gäller och vilka rättigheter och skyldigheter man har som vittne. Det ska även tilläggas att man kan behöva betala vite (pengar) om man inte dyker upp till domstolen när man blivit kallad som vittne.

Som vittne har man rätt till vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt och denne erbjuder hjälp och stöd till bland annat vittnen i samband med rättegång. Vittnesstöden kan informera dig om hur en rättegång går till och bidra med stöd om du känner dig orolig inför rättegången. Om du vill komma i kontakt med ett vittnesstöd före förhandlingsdagen kan du kontakta din domstol eller Brottsofferjouren (https://www.brottsofferjouren.se/om-oss/kontakta-oss/) som kan hänvisa dig till den lokala vittnesstödverksamheten.

Under rättegången
Som tidigare nämnt är det på domstolen du kan komma i kontakt med vittnesstödet (se info ovan).

När du vittnar i en rättegång kommer du enbart att vara med under rättegången när du ska vittna (36 kap 9 § RB). Du får alltså inte sitta med innan, detta för att man ska undvika att bli påverkad av vad som sägs i målet.

När du vittnar kommer detta att ske som ett förhör. Oftast blir man förhörd av åklagaren, av den tilltalades försvarare och ibland även ett målsägandebiträde.
Du kommer att få avlägga en ed, alltså en försäkran om att du lovar att tala sanning, innan du vittnar (36 kap 11 § RB).
Det ska tilläggas att vissa saker behöver du inte berätta om när du vittnar. Du kan som vittne vägra att yttra dig om en omständighet som skulle kunna röja att du (vittnet) eller någon närstående till dig har begått en brottslig eller vanärande handling (36 kap 6 § RB).

När du vittnar har du rätt till ersättning (36 kap 24 och 25 §§ RB). Det kan exempelvis vara för resekostnader, uppehälle eller förlorad arbetsinkomst. Detta framför du under rättegången (observera att kvitton behövs).

Sammanfattning
Jag hoppas att jag med denna information gett dig svar på din fråga. Mitt råd till dig, om fallet blir så att du blir kallad som vittne, att du tar kontakt med din lokala vittnesstödverksamhet som kan ge dig mer information kring rättegången och att vittna.

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97475)