Hur går det till när domstolen beslutar att omhäktning ska ske?

Hej! jag undrar hur det går till när åklagaren behöver mer tid på sig för åtal? Har en anhörig som blivit häktad för 14 dagar sedan. Enligt advokaten så kommer åklagaren begära åtalsförlängning. Talar åklagaren bara om för domstolen att de behöver mer tid och då godkänts de automatiskt? eller görs det någon slags prövning av tingsrätten för att kunna förlänga? trots att man som misstänkt godkänt/medgett fortsatt häktning(vet inte riktigt va de innebär)? Men advokaten sa att man inte ska gå upp i häktesförhandling om det inte är nödvändigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller under vilka förutsättningar omhäktning får ske. Detta regleras i rättegångsbalken (RB). 

Hur går det till när domstolen förlänger häktningstiden? 

När rätten beslutat att häktning ska ske sätter den också ut en tid inom vilken åtal ska väckas. Tiden får inte bestämmas till en längre tid än vad som är nödvändigt, enligt 24 kap. 18 § 1 st. RB. Rätten får medge en förlängning av tiden, om den utsatta tiden är otillräcklig och om det begärs före tidens utgång (24 kap. 18 § 2 st. RB). Den misstänkte eller hans försvarare ska i så fall få möjlighet att yttra sig. 

Om åtal inte väckts inom två veckor kommer en omprövning av häktningsbeslutet att ske enligt 24 kap. 18 § 3 st. RB.  Syftet med omprövningen är att rätten ska kontrollera ifall åklagaren bedriver utredningen på ett så snabbt sätt som möjligt, samt att rätten med jämna mellanrum ska se om det fortsatt föreligger skäl för häktning. Om åtalstiden förlängs flera gånger är det naturligt att domstolen ställer högre krav på att utredningen bedrivs på ett skyndsamt sätt (prop. 1986/87:112 s. 54). 

Hur länge får en häktning pågå?

Det finns ingen lagstadgad bortre gräns för hur länge någon får hållas häktad. Däremot bör häktningstiden vara proportionerlig. Att vara häktad under en längre tidsperiod än den förväntade strafftiden anses t.ex. generellt sett inte vara proportionerligt. 

Det finns möjlighet att överklaga ett häktningsbeslut till hovrätten (49 kap. 5 § p. 6 RB), men eftersom en omprövning av häktningsbeslutet i regel sker med två veckors mellanrum finns det oftast inte ett så stort behov av det. 

Sammanfattning

Häktningen omprövas alltså med jämna mellanrum och rätten kontrollerar då så att åklagaren bedriver utredningen skyndsamt. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en häktning får pågå, men tiden bör vara proportionerlig. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo