Hur går analog tillämpning av lagbestämmelser till?

FRÅGA
Hej Lawline!Jag undrar hur man går till väga för att göra en analogisk tillämpning på exempelvis Skuldebrevslagen. Jag har hört att reglerna om enkla skuldebrev ska tillämpas analogt på fordringar där det finns en skuld men inget skuldebrev till exempel fakturafordringar. Men hur går det till?Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det stämmer att reglerna om enkla skuldebrev i skuldebrevslagen är analogt tillämpliga på enkla skuldförhållanden, där inget skuldebrev finns. Hur en analog tillämpning går till kan lättast illustreras med stöd i praxis. Jag har tyvärr inte hittat något rättsfall där en domstol tillämpar reglerna om enkla skuldebrev analogt, men om jag tolkar din fråga rätt så undrar du mer generellt hur en analogisk tillämpning går till. Därför redovisar jag för hur vissa lagbestämmelser har tillämpats analogt i praxis:

I NJA 2008 s. 24 så ville en handelsagent utfå avgångsvederlag från ett företag, för vars räkning handelsagenten hade sålt nyttjanderätter till datorprogram. Dessa förhållanden reglerades i lagen (1991:351) om handelsagentur, men var endast tillämplig på försäljning eller köp av varor. HD konstaterade att en tidsbegränsad nyttjanderätt till ett dataprogram inte kunde anses utgöra en vara, och lagen var därför inte direkt tillämplig. Däremot ansåg HD att vissa av bestämmelserna i den angivna lagen var analogiskt tillämpliga, bland annat den bestämmelse som reglerade rätten till avgångsvederlag vid agenturavtalets upphörande. När denna bestämmelse var direkt tillämplig så var den tvingande till förmån för handelsagenten, men när den tillämpades utanför sitt "riktiga" tillämpningsområde så ansåg HD att bestämmelsen då skulle anses vara dispositiv (den gäller om inte annat avtalats).

Analog tillämpning av en viss bestämmelse innebär således helt enkelt att en fråga som inte regleras direkt i lag, avgörs med stöd i lagstiftning som reglerar liknande situationer, eftersom man där har ett förslag till en lösning. Analog tillämpning är dock i princip förbjuden när det kommer till straffrättslig lagstiftning, då analogisk tillämpning anses strida mot legalitetsprincipen (lagens tillämpning ska vara förutsebar).

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (84127)