Hur gå till väga för att driva in skuld?

2019-11-21 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Lämnade över min hyresrättslägenhet i förtid och kom överens med dem som tog över att dem skulle betala mig mellanskillnaden för hyran jag hade lagt ut. Och även betala för en del gardiner/lampor och små saker som dem ville köpa. Vi kom överens om 4500kr. Hon ville dela upp betalningen på 2 månader, 2500kr första månaden och dem resterande 2000kr nästa månad. Gick med på det och väntade. Nu Har jag bara fått 2500kr och dem vill inte betala dem resterande 2000kr till mig. Hur kan man gå till väga för att få dem att betala?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om det finns ett skriftligt avtal på skulden eller om ni kommit överens muntligt. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Eftersom du yrkar att ett avtal träffats mellan er ligger bevisbördan för att skulden föreligger ligger hos dig. Detta innebär alltså att det är du som måste bevisa att ett avtal har slutits mellan er som innebär att den nya hyresgästen ska betala totalt 4 500 kronor till dig. Har ni inte skrivit ett skriftligt avtal om skulden kan det dock vara svårt att bevisa skuldens existens. Du behöver då andra bevis för att skuld existerar. Om ni exempelvis skrivit om skulden på sms eller likande kan detta med fördel användas.

Eftersom de som tog över din lägenhet inte betalar rekommenderar jag att du vänder dig till kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om de som anspråket riktas mot medger anspråket eller inte. Gör personerna det ålägger kronofogdemyndigheten dem ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (703)
2020-08-03 Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?
2020-07-30 Fick inte lön utbetalad - vad kan jag göra?
2020-07-28 Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?
2020-07-27 Måste man betala en skuld?

Alla besvarade frågor (82647)